spot_img
spot_img

Klub ljubitelja prirode: Brojne aktivnosti u borbi za zdraviju životnu sredinu

spot_img
spot_img
spot_img

U protekloj, 2023. godini, kroz projekat „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine“ realizovane su mnogobrojne aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o zaštiti životne sredine, apostrofirajući sortiranje otpada kao jedan od najučinkovitijih vidova borbe za čistiju, a samim tim i zdraviju životnu sredinu.

U decembru mjesecu bilo je mnogo aktivnosti, počevši od sastanaka sa šefom Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i šefom Pododjeljenja za podršku mz, ug i nvo, preko posjete centru za prikupljanje sekundarnih sirovina firme Promal AB doo laktaši, predstave za dječicu pri čemu smo najmlađima podijelili paketiće, pa do prezentacije samog procesa reciklaže PET ambalaže u Omladinskom centru koje je vodio Aleksandar Pajkanović.

Pored svega navedenog valja izdvojiti sastanke stručnog tima čiji krajnji rezultat je dokument pod nazivom „Prijedlog za rješavanje problema upravljanja otpadom u Brčko distriktu BiH“ nakon čijeg formulisanja je Vladi Brčko distrikta BiH upućena Inicijativa za usvajanje navedenog Prijedloga. Sam Prijedlog sadrži detaljne podatke o otpadu u Brčko distriktu BiH te trenutnom načinu manipulisanja njime, kao i putokaze pri rješavanju ovog višedecenijskog problema usvajanjem Plana upravljanja otpadom.

„U samom dokumentu naveli smo princip „4 kante“ kao princip za koji smatramo da bi trebalo da bude inkorporisan u Plan upravljanja otpadom“, navodi Damjan Dundžić, koordinator projekta.

Princip 4 kante predviđa 4 spremnika za odlaganje otpada i to:

Prvi spremnik za odlaganje ambalažnog otpada, drugi za ostali reciklabilni, treći za biorazgradivi (za naknadno kompostiranje), dok bi četvrti spremnik bio namijenjen miješanom otpadu koji nije moguće sortirati.

Cijena odvoza bi imala dvije komponente, fiksni i varijabilni dio.

Fiksni dio bi se odnosio na utvrđenu količinu miješanog otpda, te ukoliko korisnik ne pređe tu količinu, neće imati dodatnih troškova koji se manifestuju u varijabilnom dijelu, a to će postići pravilnim odvajanjem/sortiranjem otpada.

S druge strane, ukoliko korisnik ne bude vršio odvajanje/sortiranje, ili ga ne bude vršio u punoj mjeri, količina miješanog/nesortiranog otpada će preći zapreminu za to namijenjenog spremnika, pa će se nadoknada za odvoženje formirati na varijabilnoj osnovi (po sistemu progresivnog povećanja cijene za svaki spremnik – jedinicu mjere koja prelazi cenzus).

Primjer:

Fiksna nadoknada za odvoženje otpada iznosi 5.00KM

Ukoliko korisnik sortira otpad na mjestu nastanka, te na mjesečnom nivou napuni spremnik za miješani otpad, te sve spremnike za sortirani uredno popuni – u skladu sa preporukama, plaćaće samo fiksnu nadoknadu.

Ukoliko, sa druge strane, korisnik ne praktikuje sortiranje otpada, te na mjesečnom nivou prikupi 4 spremnika miješanog /nesortiranog otpada, plaćaće nadoknadu kako slijedi:

-Fiksni dio u iznosu od 5.00KM

-Varijabilni dio za prvu jedinicu mjere – spremnika prekoračenja cenzusa u iznosu od 200% fiksnog dijela (10.00KM)

-Varijabilni dio za drugu jedinicu mjere – spremnika prekoračenja cenzusa u iznosu od 300% fiksnog dijela (15.00KM)

-Varijabilni dio za treću jedinicu mjere – spremnika prekoračenja cenzusa u iznosu od 400% fiksnog dijela(20.00KM)

Dakle, ukoliko korisnik upotrebljava jedan spremnik za deponovanje miješanog otpada plaćaće samo fiksni dio nadoknade (5.00KM), ukoliko korisnik koristi dva spremnika za deponovanje miješanog otpada plaćaće fiksni dio nadoknade (5.00KM) kao i varijabilni dio za prvi spremnik prekoračenja (10.00KM), ukoliko korisnik koristi tri spremnika za deponovanje miješanog – nesortiranog otpada plaćaće fiksni dio (5.00KM), varijabilni dio za prve spremnik prekoračenja (10.00KM) i varijabilni dio za drugi spremnik prekoračenja (15.00KM) i ukoliko korisnik ne praktikuje sortiranje otpada, te u sva četiri spremnika deponuje miješani otpad, plaćaće ukupno 50.00KM

„Kako smo završili 2023.godinu, jednako ulazimo i u 2024. Nabavili smo 10 kontejnera čiju dostavu očekujemo u petak, a u procesu smo nabavljanja 20 kanti i 15 kompostera. Sve navedeno biće podijeljeno onima koji odluče da sortiraju otpad te na taj način pomognu u zaštiti životne sredine. Kako bi ova ideja živjela i nakon implementacije projekta, dogovorili smo pražnjenje kanti i kontejnera sa firmom koja se bavi tim poslovima, a oni koji odluče da sortiraju otpad na taj način, dobijaće određenu nadoknadu na osnovu količina otpada koje prikupe. Nama su u fokusu djeca, a posebno škole, te bismo voljeli da pretežni dio kanti završi u školama, što je i bio početni cilj. Pored samih kanti koje planiramo postaviti po školama, planirana su i predavanja sa učenicima 4 škole, te sadnja određenog broja stabala po školskim dvorištima u sklopu predavanja. Pošto smo već ranije pominjali podjelu kontejnera, kanti i kompostera, već smo dobili određeni broj zahtjeva za istim, te bih ovim putem da pozovem sve građane i građane, organizacije, institucije, te ostala pravna lica da nam se jave na skori poziv za podjelu navedenih spremnika za otpad. Uskoro ćemo organizovati i javnu tribinu na kojoj ćemo detaljno predstaviti formulisani „Prijedlog“, te nekolicinu sastanaka sa donosiocima odluka u nadi da ih animiramo te na primjeru pokažemo da se u rješavanju problema sa otpadom treba mijenjati pogled na sami otpad, te početi na isti gledati kao na resurs – sirovinu za proizvodnju novih vrijednosti“, zaključuje Dundžić

Projekat „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredin“ podržan je od strane Centra za promociju civilnog društva kroz projekat „Misli o prirodi!“, koji finansira Švedska.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img