spot_img
spot_img

Karijerno usmjeravanje i savjetovanje: Niz aktivnosti u Brčkom

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Znaš li šta predstavlja karijerno usmjeravanje i savjetovanje? Da li si upoznat sa mogućnostima profesionalne orijentacije? Mlad si i na putu izbora sopstvenog zanimanja… Uključi se u realizaciju Programa usklađivanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno savjetovanje i usmjeravanje…

Izazovi koje nosi savremeno društvo pogađaju sve strukture stanovništva ali posebno učenike koji su na putu izbora svog daljeg obrazovnog puta sa ciljem ostvarivanja ličnih želje u domenu izbora lične profesije ali i udovoljavanja potrebama tržišta rada.

Veliki broj učenika i mladih generalno nema dovoljno pristupa informacijama o obrazovnim mogućnostima, prednostima, ali i opasnostima koje izbor određenih zanimanja nosi za njih ukoliko se za iste opredijeli.

Sa ciljem osiguravanja kvalitetnog i kontinuiranog pristupa informacijama za sve učenike odnosno mlade generalno, ali i njihove roditelje, Omladinski centar „Vermont“ već nekoliko godina realizuje „Program usklađivanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno usmjeravanje i savjetovanje“ uz podršku Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Nizom aktivnosti u koje su uključeni privredni subjekti, nosioci obrazovanja, ali i sami učenici i njihovi roditelji vrši se prezentovanje obrazovnih politika, profesionalne orijentacije, mogućnosti za nastavak obrazovanja kroz izbor određenih obrazovnih profila te prilika lokalnog tržišta rada.

Trenutno, u sklopu realizacije pomenutog Programa, Omladinski centar „Vermont“ započeo je sa aktivnostima upoznavanja učenika o aktivnostima Programa, profesionalnoj orijentaciji, alatima za podršku te prilikama na lokalnom tržištu rada.

Danas u okviru upoznavanja učenika sa „Programom usklađivanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja, održano je druženje sa učenicima devetih razreda JU Treće osnovne škole Brčko distrikta BiH.

Pored prezentacije Programa, kroz konstruktivan dijalog, imali smo priliku da se upoznamo i sa željama ali i strahovima učenika kada je u pitanju izbor daljeg obrazovnog puta i ostvarivanja na profesionalnom planu.

Upoznavanje učenika nastaviće se i u narednom periodu ne samo kroz direktan rad sa učenicima nego i kroz stranicu www.trebadaznas.com putem koje će svi zainteresovani moći dobiti korisne informacije i prevazići lične nedoumice oko profesionalne orjentacije.

Pozivamo sve zainteresovane da se uključe u naše aktivnosti, i na taj način omoguće da zajedničkim snagama pružimo podršku mladima na polju ostvarivanja u domenu obrazovanja ali i izbora profesionalne orjentacije.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img