spot_img
spot_img

Kako riješiti problem brčanske deponije?

spot_img
spot_img

Prije par sedmica svjedočili smo problemu sa požarom na gradskoj deponiji u Brčkom koji je aktuelizirao problem koji građani i građanke Brčko distrikta BiH imaju sa otpadom.

Naime, pošto je istekao ugovor o odvozu otpada na deponiju „Crni vrh“, Vlada Brčko distrikta BiH je raspisala novi javni poziv sa ciljem potpisivanja ugovora sa nekom od regionalnih deponija za deponovanje otpada iz Brčko distrikta BiH.

Zbog poništavanja javnog poziva, a sve zbog negodovanja građana i građanki Bijeljine, koji su bili nezadovoljni zbog činjenice da je bijeljinska depnija „Eko Dep“ izabrana kao najbolji ponuđač za deponovanje otpada iz Brčkog, otpad prikupljen u Brčko distriktu BiH ponovo je deponovan na gradskoj deponiji u Brčkom.

Deponovani otpad nije blagovremeno zatrpavan zemljom, te je došlo do zapaljenja koje je uspaničilo građane i građanke Brčko distrikta BiH, a posebno oko 15.000 mještana i mještanki četiri najugroženija naselja.

Taj problemje iza nas jer je požar ugašen a novodeponovani otpad je zatrpan zemljom, što je privremeno riješilo problem.

Iz svega navedenog, kao najracionalnije rješenje u borbi za smanjenje količina otpada koje trajno završavaju na deponijama, ponovo se nameće reciklaža.

„Klub ljubitelja prirode“ Brčko sprovodi projekat „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine“, podržan od strane Centra za promociju civilnog društva, te finansiran od strane ambasade Švedske, koji upravo ima za cilj pokretanje procesa sortiranja otpada pri odlaganju. Sadržano u dokumenatima koji detaljno govore o količinama i sastavu otpada koji se svakodnevno prikupi u Brčkom, nedvosmisleno govori u prilog tome da bi se kroz proces sortiranja, a potom i reciklaže, količine otpada za trajno deponovanje mogle smanjiti za nekoliko desetina procenata.

U cilju provjere stava javnosti o trenutnom načinu manipulacije otpadom u Brčko distriktu BiH, prije par mjeseci pokrenuli smo anketu koja je još uvijek aktivna, koju možete ispuniti na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy2jcLzqag5zdxyjvXq1krvZxIelMlt1_wumfhLKV39Nw_Cw/viewform?fbclid=IwAR0nGocusltTBWn3GRPy6AKMvChdz23-pQxHffpdADOohJHrtbBhWBM_VCE&pli=1

Ovom prilikom vas pozivamo da odvojite par minuta svog vremena, ispunite anketu te nam pomognete da dođemo do reprezentativnog uzorka, te rezultata koje ćemo koristiti u zagovaranju promjena u upravljanju otpadom, sa akcentom na sortiranje otpada kao prvoj stepenici ka reciklaži.

U narednom periodu sprovešćemo mnogobrojne aktivnosti, od predavanja na temu upravljanja otpadom za djecu školskog uzrasta, organizovanja performansa kroz koji ćete imati priliku vidjeti proves reciklaže na djelu, do posjete regionalnim centrima koji su postigli zadivljujuće regultate na polju reciklaže.

Pored navedenog radimo na obezbjeđivanju kontejnera, kompostera i kanti koje će biti dodijeljene građanima, a uporedo sa tim sa centrima za prikupljanje otpada dogovaramo modalitete odvoza prikupljenog sortiranog otpada.

Očekujemo i sastanke sa donosiocima odluka na ovu temu, pošto je njihov angažman od presudne važnosti za uređenje ove oblasti, jer se Vlada Brčko distrikta BiH opredijelila za gradnju Centra za upravljanje otpadom koji bi trebalo da predstavlja savremeno postrojenje za preradu otpada.

Nadamo se da će Brčko distrikt BiH u narednim godinama biti svijetli primjer zajednice, kada se radi o upravljanju otpadom, a mi se trudimo da učinimo sve što je u našoj moći da ubrzamo taj proces te i vas pozivamo da zajedno djelujemo u istom pravcu!

Klub ljubitelja prirode Brčko

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img