JP Komunalno: Izmirene sve obaveze prema zaposlenima i državi

Krajem februara 2018. godine JP “Komunalno Brčko” je izmirilo sve obaveze prema PIO RS i MIO Federacije BiH, Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i druge obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposlenike, kao i obaveze po osnovu bankarske garancije za 2017. godinu prema MH “Elektroprivreda” RS, iako je rok za tu obavezu bio 31.03.2018. godine, saopšteno je iz ovog javnog preduzeća.

Obezbijeđena su i realizovana i sredstva za isplatu januarske i februarske plate radnicima. U ovom trenutku sve obaveze preduzeća, osim po osnovu računa za isporučenu električnu energiju za januar, svedena su u ugovorene rokove plaćanja.

- Reklama -

Kako je javnosti i poznato, osnovna i najveća finansijska obaveza koju JP “Komunalno Brčko” kontinuirano ima je po osnovu faktura za preuzetu električnu energiju. Iako su obaveze za 2017. godinu izmirene, preduzeće je i dalje u složenoj situaciju, s obzirom da je račun za utrošenu električnu energiju u januaru 2018. godine bio 3.074.847,27 KM, a svako neplaćanje do valutnog roka povlači i zatezne kamate, koje su na mjesečnom nivou u posljednjih nekoliko mjeseci bile u iznosu od 30.000 – 40.000 KM.

Prioritetni ciljevi, da bi se preduzeće finansijski stabilizovalo, a koji su predviđeni i Planom poslovanja za 2018. godinu, jesu kontinuirano plaćanje faktura za električnu energiju u ugovorom definisanim rokovima, izmirenje obaveza po osnovu lizinga u mjesečnom iznosu od 86.000 KM, te nabavka kamiona za prikupljanje i odvoz smeća, s obzirom da krajem ove godine ističe ugovor po osnovu lizinga za ta i ostala specijalna vozila iznajmljena za preduzeće. U skladu sa tim, JP „Komunalno Brčko“ traži podršku i finansijsku pomoć od strane osnivača – Skupštine Brčko distrikta BiH, kojem je Plan poslovanja za ovu godinu upućen na razmatranje i usvajanje i koji predviđa način realizacije ovih i  ostalih ciljeva poslovanja zacrtanih ovogodišnjim planom.

Za stabilizaciju poslovanja u 2018. godini Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“  neophodna pomoć Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH

JP “Komunalno Brčko” je već dostavilo Vladi Brčko distrikta BiH prijedlog odluke o subvencionisanju bar dijela troškova koji su proizvedeni u drugoj polovini 2017. godine i već nekoliko mjeseci otežavaju poslovanje preduzeća, a odnose se na probleme nastale usljed drastičnog povećanja nabavne cijene električne energije. Naime, u periodu jul – oktobar 2017. godine došlo je do velikog skoka cijene kWh električne energije na svjetskoj berzi, što je prouzrokovalo poskupljenje i za JP “Komunalno Brčko” kao kupca (dok se cijena za naše kupce u tom periodu nije mijenjala), te je finansijsko poslovanje preduzeća na kraju druge polovine prošle godine bilo opterećenije za 3.842.804 KM sa PDV-om u odnosu na prvo polugodište 2017. godine po osnovu promjene u cijeni električne energije. Zbog ovog, i drugih objektivnih razloga i slabosti sa kojima se preduzeće suočava, JP „Komunalno Brčko“ je na kraju 2017. poslovne godine iskazalo finansijski gubitak perioda od 2.005.241  KM.

Takvu razliku je valjalo postepeno nadoknađivati i namirivati, zbog čega preduzeće i danas trpi značajne finansijske udare, posebno kada je riječ o gomilanju zateznih kamata po osnovu neplaćanja faktura za električnu energiju u ugovorom definisanom roku.

Da bi obezbijedilo stabilno poslovanje u ovoj godini, rukovodstvo JP “Komunalno Brčko” je u skupštinsku proceduru uputilo Plan poslovanja za 2018. godinu sa svih neophodnim prijedlozima odluka koji bi doveli do takve stabilizacije.

Nakon očekivanog usvajanja Plana poslovanja za 2018. godinu u Skupštini Brčko distrikta BiH, na  zasijedanju koje je planirano za sredinu marta 2018. godine, u JP “Komunalno Brčko” biće izvršene i korekcije plata, a što je predviđeno još zaključcima Skupštine iz juna 2017. godine. Planom rukovodstva za tekuću godinu predviđeno je da enormno visoke plate kod pojedinih rukovodilaca i zaposlenika budu smanjene, a da NK, KV i zaposlenicima sa srednjom stručnom spremom bude vraćeno 10% od plate, koliko je linearno smanjeno svim radnicima u prošloj godini. Ova aktivnost bi trebalo da bude okončana do kraja marta 2018. godine.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime