JP Komunalno Brčko: Kupci dužni da redovno izmiruju svoje obaveze

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce da svoje obaveze prema našem preduzeću mogu da izmire i u drugim gradovima, ukoliko su zbog virusa korona spriječeni da se u ovom trenutku vrate u Brčko, bezgotovinskim ili gotovinskim uplatama putem šaltera banaka i pošta ili putem elektronskog bankarstva.

Gotovinske uplate kupci komunalnih usluga mogu da izvrše na blagajnama JP „Komunalno Brčko“, u ul. Tina Ujevića 66 i selima Gornji Rahić i Seonjaci, kao i na svim uplatnim mjestima u bankama i poštama. Ukoliko kupci komunalnih usluga svoje obaveze izmiruju na blagajnama JP „Komunalno Brčko“ dovoljno je da donesu samo račun koji plaćaju za utrošenu električnu energiju, vodu ili odvoz smeća. Ukoliko se plaćanje komunalnih usluga vrši u bankama i poštama putem opšte uplatnice neophodno je, osim osnovnih podataka o kupcu, upisati i:

– broj računa na koji se vrši uplata (nalazi se na računu za isporučenu uslugu na vrhu prednje strane)
– osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa…),
– šifru potrošača (nalazi se na računu),
– vrstu prihoda (nalazi se na računu),
– poziv na broj (nalazi se na računu),
– iznos koji se uplaćuje.

Uplate komunalnih usluga koje se vrše na šalterima blagajni JP „Komunalno Brčko“ su bez provizije, dok se za uplate izvršene u bankama i poštama naplaćuje provizija prema tarifama platnog prometa. Šalteri blagajne preduzeća do daljnjeg rade od 07:00 – 13:30 h radnim danima, subotom od 07:00 do 12:00 h. Šalteri blagajne u Seonjacima (ponedjeljak, srijeda) i Gornjem Rahiću (utorak, četvrtak, petak) takođe rade do 13:30 h.

Pravna lica i budžetski korisnici bezgotovinske uplate mogu da vrše na račun 132190-2020873422 koji se vodi kod NLB Bank d.d.Sarajevo, a domaćinstva (fizička lica) bezgotovinske uplate mogu da vrše preko računa 555200-0040302642 koji se vodi kod Nove Banke a.d. Banja Luka, odnosno isti računi su istaknuti i na fakturama za isporučene usluge.

Pri popunjavanju naloga za prenos obavezno upisati:

– osnovne podatke o kupcu (ime i prezime, adresa…),
– šifru potrošača (nalazi se na računu),
– vrstu prihoda (nalazi se na računu),
– poziv na broj (nalazi se na računu),
– iznos koji se uplaćuje.

Kako su kupci dužni da redovno izmiruju svoje obaveze, tako je i JP „Komunalno Brčko“ dužno da izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, od kojih je najveća mjesečna obaveza iznos za nabavljenu električnu energiju za vas – 35.870 kupaca, te obaveze prema 500 radnika.

Hvala na razumijevanju.

 

 

 

 

(ebrcko.net)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime