ЈП Комунално: Апел на суграђане да прописно паркирају возила

На основу споразума са ЈП „Путеви Брчко“ као и важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, ЈП „Комунално Брчко“ од 15.11.2017. до 15.04.2018. године одржава проходност путева, улица и тротоара на подручју града – од табле до табле Брчко.

Одржавање се врши у складу са приоритетима и планом одржавања, међутим у појединим улицама, посебно уским, чишћење снијега је отежано због непрописно паркираних возила, која онемогућавају пролазак чистача. Апелујемо на возаче да прописно паркирају возила или да их привремено измјесте да би грталица могла да прође кроз све улице. Такође, молимо возаче да не претичу возила за зимско одржавање док чисте снијег или врше посипање пута каменим агрегатом или сољу.

ЈП “Комунално Брчко одржавање врши у скалду са сљедећим приоритетима:

  1. приоритет – магистрални путеви, регионални путеви, главне градске саобраћајнице и пјешачке зоне
  2. приоритет – улице 2. приоритета, тротоари улица 1. и 2. приоритета, мостови, парковске стазе и степеништа, јавне паркинг површине као и пјешачке стазе
  3. припоритет – улице 3. приоритета, прилази објектима мјесних заједница и остале јавне саобраћајне површине.

Зона првог приоритета у случају падавина мора бити у потпуности очишћена најдуже 2 сата по престанку падавина. Улице другог приоритета, тротоари улица првог и другог приоритета, мостови, парковске стазе и степеништа као и пјешачке стазе, одржавају се непрекидно, а морају бити потпуно очишћени у периоду од 8 сати од момента престанка сњежних падавина. Зона трећег приоритета, гдје су и прилази објектима мјесних заједница, мора бити потпуно очишћена у периоду од 24 сата од момента престанка сњежних падавина.

ЈП „Комунално Брчко“ обезбиједило је довољне количине индустријске соли и каменог агрегата за посипање саобраћајних и пјешачких површина, те Планом одржавања проходности путева за зимски период 2017/2018 има утврђен и у примјени план степена приправности, ангажовања возача и расположивости возила.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime