Jednokratna novčana pomoć za penzionere počinje sljedeće sedmice

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem prvom nastavku 78. redovne sjednice usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za raspodjelu sredstava za program utroška sredstava jednokratne novčane pomoći za penzionere sa prebivalištem u Brčkom za 2020. godinu i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava: Jednokratna novčana pomoć za penzionere sa prebivalištem u Brčkom za 2020. godinu.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Akif Pezerović kazao je da je ova odluka usvojena ranije u odnosu na prošlu godinu zbog trenutne situacije u vezi sa koronavirusom, a sve s ciljem kako bi se izašlo u susret i ovoj ugroženoj populaciji.

Isplata jednokratne pomoći za penzionere počeće sredinom sljedeće sedmice.

„Da bi se ostvarili svi uslovi za novčanu pomoć penzioner mora imati mjesto prebivališta u Distriktu najkasnije do 1. 9. 2018. godine, da je lice korisnik penzije iz jednog od fondova PIO Federacije BiH i Republike Srpske, zemalja okruženja i zemalja Evropske unije, da je penzioner jednog od fondova evidentiran u osnovnoj bazi evidencije penzionera iz 2010. godine i nadograđenoj bazi u 2019. godini te da je nad njim izvršena provjera statusa života u 2020. godini”, kazao je Pezerović dodajući da će novčanu pomoć imati i penzioneri koji su u periodu od 3. maja do 31. jula 2020. godine evidentirani kao „novi“ penzioner u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu uz prilaganje neovjerenih dokumenata kao što je kopija rješenja o penzionisanju, kopija čeka od penzije i kopija tekućeg računa banke ili potvrde ili ispisa računa iz banke.

„Pravo na novčanu pomoć imaće oko 10 800 penzionera”, kazao je Pezerović.

On je naglasio da će novčana pomoć za penzionere biti na prošlogodišnjem nivou dok će visina pomoći za novoevidentirane penzionere sa penzijom do 371,77 KM iznositi 150 KM.

„Ukoliko penzioner prima penziju od 371,78 KM do 465,87 KM novčana pomoć će iznositi 100 KM, a ako je visina penzije od 465,88 KM do 915,00 KM isplata jednokratne novčane pomoći će se izvršiti u iznosu od 50,00 KM. Vlada je u ovu svrhu izdvojila 1 370 000 KM, a ona grupa penzionera koja nema pravo na ovu naknadu biće javno objavljena, a to su lica koja imaju penziju preko 915,00 KM”, kazao je Pezerović.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijumima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I (prvog) ciklusa studija sa područja Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o određivanju kontakt osobe za prihvat međunarodne pomoći u BiH u ime Brčko distrikta BiH i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za izradu godišnjih planova gazdovanja šumama u svojini Brčko distrikta BiH i šumama u privatnoj svojini na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Vlada je primila k znanju i Informaciju u vezi sa problemom izrade šumskoprivredne osnove i gazdovanja šumama Distrikta i privatnim šumama.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime