Јавни увид и јавна расправа о нацрту Регулационог плана ''Фицибајер'' и Урбанистичког пројекта ''Циглане'' - nula49.com
spot_img
spot_img

Јавни увид и јавна расправа о нацрту Регулационог плана ”Фицибајер” и Урбанистичког пројекта ”Циглане”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Одјељење за просторно планирање и имовинско – правне послове обавјештава јавност, о провођењу јавног увида у нацрт Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година, нацрт Регулационог плана ”Фицибајер” и нацрт Урбанистичког пројекта ”Циглане”.

Влада Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско – правне послове проводи јавни увид у нацрте просторно-планске документације и то:

Нацрт Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година,
Нацрт Регулационог плана ”Фицибајер” у Брчко дистрикту БиХ и
Нацрт Урбанистичког пројекта ” Циглане ” у Брчко дистрикту БиХ.

Нацрти планова се излажу на јавни увид од 18.11.2022. године до 19.12.2022. године, у холу Дома културе Брчко од 8:30 до 14:30 сати, сваким радним даном.
Јавна расправа о нацрту Регулационог плана ”Фицибајер” у Брчко дистрикту БиХ, ће се одржати 5.12.2022. године, у сали Дома културе Брчко, са почетком у 10:00 сати.
Јавна расправа о нацрту Урбанистичког пројекта ” Циглане ” у Брчко дистрикту БиХ, ће се одржати 5.12.2022. године, у сали Дома културе Брчко, са почетком у 13:00 сати.
Јавна расправа о нацрту Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година, ће се одржати 7.12.2022. године, у сали Дома културе Брчко, са почетком у 10:00 сати;
Сви заинтересовани могу остварити увид у предложене нацрте планова, изјаснити се о нацртима планова и дати писмене примједбе, а за све додатне информације могу се обратити Одјељењу за просторно планирање и имовинско правне – послове на телефон: 049/240-695 , сваким радним даном од 7:30 до 15.30 сати или путем електронске поште на е-адресе:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Документацију везану за предметни јавни увид можете прегледати у електронском облику у наставку.

НАПОМЕНА:
У случају евентуалних разлика у садржају између електронске (ПДФ) и физичке (папирне) верзије истог документа, правоваљан је садржај физичке (папирне) верзије документа.
За лакше отварање и прегледање графичког прилога препоручамо вам да га прво снимите на ваш рачунар.

Нацрт Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година

Текстуални прилози:
1. Нацрт Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007.-2017. година – Текст

Графички прилози – намјена и ограничења:
1. Прегледна карта
2. Исламовац
3. Маоча
4. Вујчићи
5. Горњи Рахић – Лукавац
6. Брка – Уловић
7. Доњи Вукшић – Улице
8. Марковић Поље
9. Крепшић
10. Боће – Бодериште
11. Поточари
12. Слијепчевићи
13. Попово Поље
14. Мостови

Нацрт Регулационог плана ”Фицибајер” у Брчко дистрикту БиХ

Текстуални прилози:
1. Нацрт Регулационог плана ”Фицибајер” у Брчко дистрикту БиХ – Текст

Графички прилози:
1. Извод из плана вишег реда
2. Постојеће стање
3. Власничка структура
4. План намјене површина
5. План просторне организације
6. План парцелације
7. План грађевинских и регулационих линија
8. План зелених површина
9. План саобраћаја
10. План комуналне инфраструктуре
11. Електроенергетска инфраструктура
12. Телекомуникациона инфраструктура

Нацрт Урбанистичког пројекта ” Циглане ” у Брчко дистрикту БиХ

Текстуални прилози:
1. Нацрт Урбанистичког пројекта ” Циглане ” у Брчко дистрикту БиХ – Текст

Графички прилози:
1. Извод из УП
2. Извод из РП ”Мујкићи II”
3. Постојеће стање
4. Пресјеци постојећег стања
5. Карта интервенција
6. Инжењерско – геолошка подлога
7. План намјене површина
8. Модел просторне организације
9. Основе објеката – Зона I
9.1. Пресјеци фасаде – Зона I
10. Основе објеката – Зона II
10.1. Пресјеци фасаде – Зона II
11. Основе објеката – Зона III
11.1. Пресјеци фасаде – Зона III
12. Основе објеката – Зона IV
12.1. Пресјеци фасаде – Зона IV
13. Пета фасада
14. План парцелације
15. План грађевинских и регулационих линија
16. План зелених површина
17. План саобраћаја
18. План комуналне инфраструктуре
18.1. Подужни профил фекалних колектора
18.2. Подужни профил оборинских колектора
19. Електроенергетска инфраструктура
20. Пресјеци – планирано стање
21. 3Д прикази
22. 3Д прикази

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img