Dr Nada Elez oslobođena optužbi

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, u krivičnom predmetu protiv optužene Nade Elez iz Brčkog, na glavnom pretresu održanom dana 18.03.2019. godine, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom se optužena oslobađa od optužbe da je učinila krivično djelo – Posebni slučajevi krivotvorenja isprave, zbog toga što u postupku nije dokazano da je učinila krivično djelo za koje je optužena.

Podsjećamo, optuženoj je stavljeno na teret da je obavljajući poslove na radnom mjestu doktora specijaliste pedijatra zaposlenog u Odjeljenju pedijatrije Javne ustanove ”Zdravstveni centar Brčko”, nakon što su pacijenti upućeni na specijalistički pregled kod neonatologa, sačinila i svojeručno potpisala nalaze i mišljenje koje je ovjerila faksimil pečatom u kome je navedeno da ona ima zvanje ”prim.dr. specijalista pedijatar subspecijalista neonatolog”, iako je znala i bila svjesna da u vrijeme sačinjavanja navedenih nalaza nije bila završila subspecijalističke studije iz neonatologije i stekla zvanje subspecijaliste neonatologa i da takvi nalazi koje može sačiniti samo subspecijalista neonatolog, mogu imati bitan uticaj i dokaznu snagu u daljem procesu liječenja pacijenata koje je pregledala, saopšteno je iz Pravosudne komisije Brčko distrikta.

(nula49.com)

- Reklama -

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime