spot_img
spot_img

Дедеић: Можемо одговорити свим изазовима планирања и развоја Брчко дистрикта

spot_img
spot_img

Завод за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ основала је 2019. године Скупштина Брчко дистрикта БиХ с циљем осигурања професионалне функције интегрисаног друштвено-економског и просторног планирања Дистрикта, као и израде пројектне документације за изградњу, реконструкцију и одржавање јавне инфраструктуре и јавних објеката Дистрикта – истиче у разговору за Фену директор Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ Исмет Дедеић.

На основу Закона о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта БиХ и Статута Завода утврђене су, појаснио је он, дјелатности, задаци и овлаштења, органи управљања и руковођења, права и обавезе, надзор над радом Завода и друга питања значајна за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта.

Дедеић подвлачи да ће се развој Брчко дистрикта БиХ заснивати на визији, стратегији развоја, дугорочним стратешким и развојним документима просторног планирања, проведбеним документима просторног планирања и законским и подзаконским прописима Дистрикта који су усклађени с повељама и директивама Европске уније.

-Планирање и сву законодавну активност треба усагласити с Лајпцишком повељом ЕУ и другим ЕУ директивама из ове области, што ће подразумијевати потпуно нов приступ с визијом развоја Дистрикта за двадесет и више година. На тим основама планираће се праведан град који пружа једнаке шансе и могућности, еколошку правду за све, зелени град који доприноси борби против глобалног загријавања и развој висококвалитетног окружења за све – каже Дедеић.

Говорећи о пословима и задацима из дјелокруга рада Завода, наводи како се они врше у оквиру основних организационих јединица, односно сектора – Сектор за просторно планирање, Сектор за израду инвестиционо-техничке документације, надзор и координацију пројеката и Сектор за планирање друштвено-економског развоја и заједничке послове.

Према организационој структури, Завод се састоји од Управног одбора (предсједник УО и четири члана), директора, два замјеника директора и запослених. Укупан број запослених у Заводу тренутно је двадесет и четири, од чега су три именована и двадесет и један стално запослени. Запослени у Заводу су различитих профила и струка с високом стручном спремом и вишегодишњим искуством у струци, а поред стално запослених, менаџмент се води политиком константног пријема и усавршавања високообразованих особа – приправника, те се тренутно у Заводу налази шест инжињера приправника различитих профила и струка.

-До оснивања Завода, просторно-планску и пројектну документацију за Брчко дистрикту су радиле 183 различите организације из БиХ и окружења без међусобног усаглашавања и договора, што је резултирало лошим плановима који нису били проводиви. То је опредијелило локалне власти да формирају Завод који ће то објединити и провести у дјело – нагласио је Дедеић, рекавши да ова инситуција пуним капацитетом ради више од 18 мјесеци.

За тај период, како је навео, урадили су девет просторно планских докумената, измјену и допуну просторног плана с посебним освртом на утврђивање траса ауто путева који ће пролазити кроз Брчко, урађен је и Регулациони план индустријске зона Брка, више од 74 пројекта који се тичу јавних објекат у Дистрикту и шире.

Дедеић каже да су створени сви услови да се ова институција ухвати у коштац са свим инфраструктурним пројектима.

Према његовим ријечима, листу приоритета за ове пројекте усаглашава локална влада и чим се усвоји поступиће се по унапријед одређеним приоритетима.

-Тренутно од значајнијих пројеката радимо на изради документације за инфраструктуру Индуструијске зоне, као и израду новог Регулационог плана ‘Интерплет’ што је сасвим нова индустријска зона на новој локацији са свом пратећом инфраструктуром – рекао је Дедеић, наглашавајући да Влада Брчко дистрикта жели да свим потенцијалним инвестититорима понуди све неопходне услове за несметано пословање.

Дедеић истиче да Завод може са својим капацитетима одговорити на све изазове из области пројектовања и планирања уз подршку свих релевантних струковних институција из БиХ и региона.

Просторије Завода тренутно се налазе у изнајмљеном простору у оквиру Луке Брчко на адреси Лучка бб.

 

 

(fena)

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img