Da li je grantovima došao kraj: Ovo su detalji nacrta zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta

Vlada Brčko distrikta BiH na jutrošnjoj 78. redovnoj telefonskoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove odobrila je Smjernice za izradu nacrta zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i razmatrala Informaciju o uspostavi centralnog i sveobuhvatnog registra zaposlenih i registra imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić kazao je da se kada su u pitanju Smjernice za izradu nacrta zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH radi o jednom potpuno novom zakonu koji će urediti oblast planiranja, djelovanja, finansiranja i sufinansiranja nevladinog sektora na prostoru Distrikta.

„To je zakon koji će definisati sve ono što je važno za djelovanje nevladinog sektora kroz uspostavljanje, formiranje udruženja i fondacija kao i samog sufinasiranja i finasiranja kako je to i definisano novim zakonom u budžetu. Dakle, ubuduće će sva finansiranja i sufinasiranja nevladinog sektora ići kroz javni poziv i jasne kriterijume gdje će se kroz pisanje projekata programa, njihovo ocjenjivanje, jasnu evaluaciju i praćenje svega doći do toga da imamo konačne projekte koji su predloženi od strane nevladinog sektora. Očekujem da ćemo za petnaestak dana imati i nacrt samog zakona na sjednici Vlade kako bismo ga usvojili i uputili u skupštinsku proceduru”, kazao je Blažić dodajući da je jedna od novina koja je predložena i to da se neće više moći registrovati udruženje na privatnu adresu i da će biti uveden inspektor za nevladin sektor.

„Ako dođemo do novog zakona, udruženje neće više moći biti registrovano na privatnim adresama, osim u slučajevima ako su to adrese gdje oni zaista rade i gdje ostvaruju svoje aktivnosti. Takođe, uvodi se i inspektor za nevladin sektor gdje će jasno biti propisana prava i obaveze i nadležnosti tog inspektora u provjeri nevladinog sektora na području Distrikta”, dodao je šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

“Mi smo ovaj zakon radili uz podršku predstavnika OHR-a, Delegacije Evropske unije u BiH kao i predstavnika OEBS-a. Takođe, pooštravaju se i kazne za nepoštovanje ovog zakona i biće usklađen sa Zakonom o prekršajima u Distrikta. Uputićemo zakon na komentare i imaćemo vjerovatno i javne rasprave kako bismo dobili što precizniji i jasno definisan Zakon o udruženjima i fondacijama”, kazao je Blažić.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime