spot_img
spot_img

Brčko: Zdravstveni radnici stupili u generalni štrajk

spot_img
spot_img

Dana 01.03.2023. godine radnici u zdravstvu Brčko distritka BiH započeli su jednosatni štrajk upozorenja zbog, kako navode, teškog socijalnog ekonomskog polozaja u kome se nalaze.

Predviđeno trajanje štrajka upozorenja bilo je od 01.03.2023. do 10.03.2023. godine.

U pomenutom vremenskom periodu predstavnici štrajkačkog odbora obavili su niz sastanaka sa predstavnicima poslodavca (menadžment JZU), sa šefom Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Komisijom za zdravstvo Skupštine, kao i sa predstavnicima Skupštine i Vlade, čime su iscrpili proceduru pomirenja i posredovanja koja je nužna radi sporazumnog rješavanja spora, saopšteno je danas.

Budući da do dana donošenja ove odluke, nije došlo do ispunjenja zahtjeva koji su taksativno navedeni u Odluci o stupanju u štrajk upozorenja od 27.02.2023. godine, Upravni odbora Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu Brčko distrikta BiH, donosi Odluku o stupanju generalni štrajka u kojoj istrajava na:

ZAHTJEVI RADNIKA U ZDRAVSTVU:

 1. Povećanje finansijskih sredstava radi obezbjeđenja kvalitetnije zdravstvene zastite pacijenata (povecanje materijalno tehnickih kapaciteta);
 2. Pokretanje procedure za zaključenje kolektivnog ugovora (formiranje komisija i zapocinjanje pregovora);
 3. Uvrštavanje predstavnika Sindikata u komisiju za izradu izmjena i dopuna Zakona o platama ili donošenje novog Zakona o platama;
 4. Povećanje plata: 25% za sve radnike u zdravstvu, 20% za ljekare;
 5. Procentualno povecanje naknade za dežurstva(na oba nivoa zdravstvene zastite), te nakande za praznik i vikend;
 6. Uvesti naknadu za topli obrok u toku dežurstva;
 7. Revidiranje Pravilnika za pripravnosti za sve radnike, uvećanjestope procenta na pripravnost;
 8. Uvođenje posebne stope naknade za osoblje koje je u kontaktu sa zaraznim materijalom (beneficije radnika sa zaraznim materijalom);
 9.  Definisanje aktivne i pasivne pripravnosti;
 10. Povećanje naknade za odvojeni život specijalizantima na visinu od 700 KM;
 11. Uvođenje naknada za prevoz-putni troškovi 0,35 KM po pređenom kilometru;
 12. Obaveza plaćanja prekovremenog rada mimo mjesečnog fonda sati za smjenske radnike;
 13. Vraćanje stope minulog rada na 0,5%;
 14. Placanje noćnog rada uvećanog sa 30% na 50%;
 15. Revidiranje spiskova kovid nadoknade;
 16. Uvođenje Pravilnika o radu izvan radnog vremena uposlenika
 17. Uvođenje statusa službenog lica za sve zaposlene radnike u zdravstvu u toku radnog vremena,

ŠTRAJKACKI ODBOR

Formira se Štrajkački odbor koga čine: Dr Samir Mujkić, Dr Zoran Tosić, Dr Edin Hodžić, Tunjo Jokić, Izet Kusturica, Dr Slađan Miranović, Saša Tubć, Sabaheta Ribić, Slavica Sofić, dr Dragan Prejić, Dr Admir Čandić, Dr Ljubo Stevanović, Merima Karalić, Dr Mara Ostojić i Nada Knežević Mamić.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA ŠTRAJKA

Prvi dan štrajka je 13.03.2023.godine, gdje će zaposleni radnici u okviru JZU obustaviti svoj rad u cijelosti, osim usluga koje su predviđene Sporazumom o utvrđivanju poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, zaključenog između poslodavaca i sindikata od 10.03.2023. godine.

Mjesto održavanja štrajka su prostorije JZU, kao i plato ispred ustanove.

Generalni štrajk će trajati do konačnog ispunjenja svih zahtjeva radnika u zdravstvu.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img