Brčko: Vlada usvojila prijedlog budžeta za 2019. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH, u nastavku 56. redovne sjednice, danas je usvojila Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu u iznosu od 221 501 155 KM i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Danas je bio krajni rok da brčanska Vlada usvoji ovaj najvažniji finansijski dokument i uputi ga u skupštinsku proceduru, zbog statutarne obaveze da se o njemu upriliče i javne rasprave u narednih 60 dana.

Budžet je uravnotežen kada su u pitanju prihodi i rashodi, rekao je direktor Direkcije za finansije Mato Lučić. „Postoji statutarna odluka da se o budžetu vodi javna rasprava 60 dana, koja će trajati do 25. marta, nakon čega će Skupština odlučivati o istom na osnovu uloženih amandmana“, istakao je Lučić i dodao da je budžet veći za 13 miliona maraka od prijedloga u istoj fazi u prošloj godini. „To govori da je Direkcija prikupila dodata sredstva za prošlu fiskalnu godinu i na osnovu potrebnih analiza dala prijedlog prihoda za koje garantujemo da će se ostvariti”, naglasio je Lučić.

- Reklama -

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, napomenuo je da je riječ o krajnjem trenutku da budžet bude upućen u skupštinsku proceduru, a da bi bio usvojen u skladu sa zakonom, jer, kako je istakao, privremeno finansiranje traje do 31. marta, što je određeno izmjenama zakona koje su usvojene prošle godine.

„Imamo jednu vrstu nediscipline kada je u pitanju procedura donošenje budžeta, nepoštovanje određenih instrukcija koje su u vezi sa donošenjem budžeta, kao i rokova. Danas sam najavio da ubuduće neću prezati da koristim ono što zakon sam predviđa, a to su određene prekršajne sankcije prema odgovornim licima i budžetskim korisnicima koji ne poštuju instrukcije gradonačelnika i ne pridržavaju se rokova. Taj zakon se odnosi i na samog gradonačelnika. Nije dobro kada smo u stisci sa vremenom i nemamo priliku da detaljno izanaliziramo budžet”, rekao je Milić.

On je naglasio da budžet ima razvojnu dimenziju ali i ono što bi se moglo nazvati inicijativom za reformu na prostoru distrikta.

„Ona se ogleda u činjenici da smo obezbijedili sredstva za početak rada Zavoda za planiranje. Uočili smo da postoje slabosti kada je u pitanju realizacija kapitalnog budžeta i namjera nam je da kroz osnivanje i rad tog zavoda unaprijedimo procedure s ciljem efikasnije realizacije kapitalnih projekata“, dodao je gradonačelnik.

On je naglasio da je ovaj budžet, kao i prethodni, opterećen grantovima, ali da se oni odnose i na mnogo zakonskih obaveza koje se podvode kroz grantove, a nije riječ o onim grantovima koji su s pravom izloženi kritici javnosti.

„To se odnosi na davanja koja proizilaze iz Zakona o dječjoj zaštiti, Zakona o socijalnoj zaštiti, transferi prema Fondu zdravstvenog osiguranja, Javnoj zdravstvenoj ustanovi, grantovi koji idu u sistem podsticaja u privredi i poljoprivredi. Ostali grantovi nisu sadržani u prijedlogu budžeta, ali biće vjerovatno amandmanskom procedurom”, rekao je Milić.

On je naglasio da je budžet koncipiran da ima izraženu i socijalnu dimenziju jer su povećana izdvajanja za određene kategorije stanovništva kao i za tuđu njegu i pomoć, koja je bila minimalna. Gradonačelnik je dodao i da će budžet vjerovatno kroz amandmansku proceduru pretrpjeti niz izmjena, a da bi se najkrupnija mogla odnositi na zahtjev za plate budući da je na samoj sjednici Skupštine kandidovan set zakona o platama u institucijama Distrikta.

Vlada Brčko distrikta BiH je danas usvojila i zaključak kojim je naloženo Upravnoj inspekciji da pokrene procedure provjere diploma lica angažovanih po ugovoru o posebnim poslovima i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u svim organima uprave i institucijama distrikta Brčko.

Članovi Vlade razmatrali su i Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2019. godinu koji je vraćen na doradu.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime