spot_img
spot_img

Брчко: Влада дала сагласност за покретање набавке 48.000 доза вакцина за корона вирус

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На основу мишљења Кризног штаба у здравству Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој 1. ванредној сједници усвојила је Приједлог закључка о давању сагласности за покретaњe поступка директне набавке додатне количине вакцина – 48.000 доза.

Шеф Одјељења за здравство и остале услуге Владе Брчко дистрикта БиХ Сеад Шадић казао је да ће та количина вакцина одговарати за потребе 24.000 становника Дистрикта.

„Подсјећам, Влада је крајем прошле године уплатила комплетан аванс везано за набавку 32.000 доза вакцина. Поред тога, ми смо се одлучили и за покретање директне набавке додатне количине вакцина – 48.000 доза за 24.000 становника Дистрикта. Када збројимо све те вакцине мишљење медицинске струке с подручја Дистрикта је да ће одговарати потребама становништва. Данас усвојеним закључком наложено је ЈЗУ ‘Здравствени центар Брчко’ Брчко дистрикт БиХ да реализује вакцинацију у складу с планом вакцинације који очекујемо да ће бити предложен до краја седмице и прослијеђен на разматрање и усвајање Влади и Штабу за заштиту и спасавање. Такође, ми ћемо моћи искључиво да вршимо набавку оних вакцина за коју добијемо сагласност Европске агенције за лијекове као и агенције на нивоу БиХ”, казао је Шадић.

Он је подсјетио да је на основу наредбе команданта Штаба за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ извршена и набавка фрижидера.

„Тај поступак треба да буде финализиран до краја ове недјеље. Након тога, ми ћемо бити комплетирани да примимо све те вакнине јер, подсјећам, одређене врсте вакцина захтијевају да буду складиштене на -70 или -80 степени. Ми бисмо већ са 10. фебруаром ове године били спремни за пријем првих доза вакцина из контингента COVAX-a”, нагласио је Шадић.

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој ванредној сједници усвојила је и Приједлог одлуке о давању сагласности ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ за реализацију пројекта реконструкције четири лифта.

Шадић је казао да се овим омогућава да се крене у реконструкцију и замјену три постојећа лифта у згради болнице као и лифта који је се налази у склопу Грудног одјељења.

На ванредној сједници Влада је разматрала Информације у вези са набавком тестова за детекцију нуклеинске киселине SARS-COV-2 из назофарингеалног бриса компатибилних са PCR апаратом (genexpert sistem) те на основу приједлога Одјељења за здравство и остале услуге донијела закључак гдје Влада Брчко дистрикта БиХ даје сагласност и налаже Одјељењу за здравство и остале услуге и Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ реализацију и плаћање преосталог дијела обавеза преузетих уговором од 13. 10. 2020. године, у складу са скупштинском Одлуком о привременом финансирању буџетских корисника Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 31. 3. 2021. године од 28. 10. 2020. године до усвајања Буџета Брчко дистрикта БиХ, а након усвајања из Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину.

Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је издвајање новчаних средстава у износу од по 30.000,00 КМ у сврху помоћи општини Костајница, Република Српска и Републици Хрватској за обнову града Петриње због страдања током потреса.

Чланови Владе усвојили су и Нацрт правилника о поступку инвестирања расположивих новчаних средстава, праћења и извјештавања о извршеним инвестирањима. Правни основ за доношење овог правилника је Закон о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Ова материја до сада није била регулисана ниједним подзаконским актом, те су се ступањем на снагу Закона о буџету, у децембру 2019. године, створиле претпоставке за израду подзаконског акта којим се детаљно уређује област инвестирања неангажованих расположивих новчаних средстава у више врста инвестирања, појединости поступка инвестирања, праћење и извјештавање о извршеним инвестирањима. На приједлог Дирекције за финансије усвојен је и Правилник о облику, садржају, начину сачињавања, роковима предаје изјаве о фискалној одговорности и роковима извјештавања, а поменути Правилник такође је проистекао из новог Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ.

Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је и Смјернице за израду нацрта правилника о садржају и начину израде буџета за грађане Брчко дистрикта БиХ. Буџет за грађане ће омогућити јавности потпуни увид у пројекције расположивих буџетских средстава, предложену односно утврђену намјену, те подстаћи активно учешће грађана како у процесу планирања тако и у процесу расподјеле буџетских средстава.

На приједлог Одјељења за образовање усвојене су Смјернице за израду нацрта правилника о допунама правилника о поступку рада комисије која испитује услове за оснивање и почетак рада и обављање дјелатности високог образовања са подручја Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о врсти и висини накнаде за рад Комисије стручњака за спровођење поступка акредитације високошколских установа и студијских програма у Брчком.

 

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img