spot_img
spot_img

Brčko: Utvrđena deficitarna zanimanja za novu školsku godinu

spot_img
spot_img

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na svojoj današnjoj redovnoj sjednici usvojila je Odluku o odobravanju tekuće donacije i usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje udruženja građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine proisteklih iz proteklih ratova XX vijeka od posebnog interesa za 2023. godinu na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Kako je navedeno u Odluci, donacija se odobrava neprofitnim organizacijama za finansiranje udruženja građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koja za cilj imaju zaštitu prava i interesa demobilisanih boraca, definisanje, ostvarivanje i praćenje ostvarivanja prava boraca zarobljenih, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava proisteklih iz proteklih ratova XX vijeka od posebnog interesa za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 390.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku 2023/2024. godinu, a to su zanimanja III stepena: zavarivač-varilac i instalater/auto-limar (smjer mašinstvo i obrada metala), električar (elektrotehnika), vozač motornih vozila (saobraćaj) i kuhar-kuvar (ugostiteljstvo i turizam).

Vlada je takođe usvojila Odluku o uspostavljanju i ažuriranju Registra dijaspore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Svrha uspostavljanja Registra je sistematsko prikupljanje, vođenje i obrada podataka o fizičkim i pravnim licima u dijaspori radi razvijanja i jačanja saradnje Distrikta sa dijasporom, te međusobnog povezivanja i saradnje dijaspore porijeklom iz Distrikta. Subjekti upisa u pomenuti registar su fizička lica koja imaju prebivalište ili boravište u dijaspori, a koja su porijeklom iz Distrikta i pravna lica čiji je vlasnik ili osnivač porijeklom iz Distrikta.

 

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img