Brčko: Usvojeni Zakon o budžetu i Zakon o radu Brčko distrikta BiH

- Reklama -

Na 57. redovnoj sjednici Skupštine, koja je sa radom počela u srijedu 18. decembra 2019. godine, donesena su dva nova zakona: Zakon o budžetu i Zakon o radu Brčko distrikta BiH.

Zakon o budžetu usvojen je sa petnaest (15) amandmana i uz Zaključak koji obavezuje Vladu da do 31. januara iduće godine dostavi Skupštini dinamičke planove za donošenje strateških dokumenata i reformu javne uprave koji su predviđeni novim zakonom. Dinamički planovi moraju da sadrže listu strateških dokumenata sa rokovima i nosiocima aktivnosti kao i radnjama koje se podrazumijevaju u procesu reforme javne uprave.

- Reklama -

Potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović ocijenio je da je donošenje novog Zakona o budžetu kao i novog Zakona o radu, koji je usvojen sa tridesetak amandmana, od velike važnosti za Brčko distrikt.

– Zakon o budžetu primoraće sve poslanike i Vladu da kvalitetnije planiramo trošenje sredstava. Dobili smo i Zakon o radu koji je poboljšan amandmanima i mislim da će radnici biti zadovoljni zakonskim rješenjima – rekao je potpredsjednik Filipović.

Usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o Direkciji za finansije i Zakona o Trezoru Brčko distrikta kojima su ovi zakoni usklađeni sa novim Zakonom o budžetu.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Dopunom Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da za vrijeme odsustva sa posla roditelji, usvojitelji ili staratelji djeteta oboljelog od malignih bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja imaju pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto od osnovice za naknadu. Razmatran je i u prvom čitanju usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.

Poslanici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za prva tri mjeseca naredne godine u iznosu od 48.173.625,91 KM. Donesena je odluka o povjeravanju vanrednog održavanja/rekonstrukcije mosta na Savi, Brčko–Gunja, Javnom preduzeću „Putevi Brčko“.

– Studije će pokazati da li je moguće da se na ovom mostu u narednih osam do deset godina obavlja teretni saobraćaj. Objektivan rok za sve administrativne pripremne i operativne procedure i gradnju je između dvije i tri godine – rekao je Miroslav Miškić, direktor „Puteva Brčko“. Pojasnio je da je ranijom odlukom Skupštine iz neraspoređene neto dobiti Preduzeća u 2018. godini za sanaciju mosta usmjereno 1,6 miliona KM ali da to neće biti dovoljno za potpunu realizaciju projekta.

Donesena je i odluka o produženju mandata Ismetu Dedeiću, vršiocu dužnosti direktora Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za dodatnih šest mjeseci. Odlukom Skupštine izmijenjena je Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija kojom je u Komisiju za zaštitu ljudskih prava i Komisiju za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika umjesto Ivana Krndelja imenovana Ljubica Ilić.

Poslanici su donijeli i više odluka o utvrđivanju javnog interesa, dok će preostale tačke dnevnog reda, koje se uglavnom odnose na izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja odjeljenja i institucija i informacije, biti razmatrane na nastavku sjednice. Vrijeme održavanja nastavka 57. redovne sjednice biće naknadno utvrđeno i saopšteno.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime