Brčko: Usvojena konačna rang-lista za dodjelu stipendija

Vlada Brčko distrikta BiH na 29. redovnoj sjednici odobrila je isplatu više od 1 000 000 KM na prijedlog više odjeljenja po raznim osnovama.

Odobren je Prijedlog odluke o usvajanju konačne rang-liste za dodjelu stipendija. Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da je za ove namjene iz budžeta Brčko distrikta BiH izdvojeno 320 000 KM te da će studentima biti isplaćeno po 200 KM mjesečno za deset mjeseci, odnosno ukupno po 2 000 KM za tekuću kalendarsku godinu.

- Reklama -

“Biće isplaćeno ukupno 160 stipendija redovnim studentima druge i starijih godina kao i studentima prve godine koji su bili učenici generacije i imali prosjek 5,00 u srednjoškolskom školovanju. Studentima sa javnih fakulteta dodijeljeno je 156, a studentima sa privatnih fakulteta 4 stipendije”, naglasio je Osmanović.

Članovi Vlade na današnjoj sjednici usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

Šef nadležnog odjeljenja Srđan Blažić rekao je da je riječ o šestom programu i posljednjem za ovu budžetsku godinu u okviru kojeg je grantove dobilo 12 organizacija u ukupnom iznosu od 107 500 KM. Kroz ovo pododjeljenje je u toku godine realizovano blizu 300 grantova u iznosu od oko 2 500 000 KM. Važno je istaći da je većina grantova dodijeljena Odjeljenju za stručne i administrativne poslove kroz usvajanje budžeta”, dodao je Blažić.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa sufinansiranja projekata razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH za 2017. godinu.

Šef Odjeljenja Srđan Blažić naglasio je da je riječ o projektu “Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH” u kojem Vlada Brčko distrikta BiH učestvuje u finansiranju od 30%.

“U drugom dijelu projekta uključene su četiri mjesne zajednice sa ukupno 7 projekata. Vlada je sufinansirala njihove projekte sa 26 000 KM i to su projekti koji će doprinijeti unapređenju izgleda i funkcionalnosti objekata mjesnih zajednica”, istakao je Blažić.

Na redovnoj sjednici usvojen je i prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2017. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja – treći dio.

Šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Jelena Nikić Damjanović istakla je da ovaj program tretira obeštećenje ljudi čija je imovina stradala u poplavama 2016. godine u užoj gradskoj zoni. “U pitanju je 12 stambenih jedinica, a izdvojen je iznos od 44 000 KM.

Drugi dio Programa odnosi se na finansiranje prava iz Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma u smislu zajedničkih projekata i udruživanja sredstva Brčko distrikta BiH uz entitetska sredstva koja dospijevaju na račun Fonda za povratak, a koja se poslije kroz zajedničke projekte dodjeljuju lokalnim zajednicama za finansiranje prava raseljenih lica i izbjeglica u BiH. Za drugi dio Programa izdvojeno je 25 000 KM”, dodala je gospođa Nikić Damjanović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava iz sredstava rezerve Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove, u iznosu od 41 000 KM za sanaciju kanalizacionog voda na lokaciji Donji Brezik s ciljem sprečavanja nastanka dalje materijalne štete i normalizacije života na ovoj mikrolokaciji.

Usvojen je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma i Programa za dodjelu jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima na području Brčko distrikta BiH za šta je izdvojeno 600 000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za angažovanje jednog izvršioca sa visokom stručnom spremom za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, usvojila Prijedlog odluke o uspostavljanju i vođenju javno-privatnog dijaloga u Brčko distriktu BiH te Odluku o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radnu grupu za donošenje mjera za izradu izvoda iz centralnog biračkog spiska za glasanje raseljenih lica.

Usvojene su i smjernice za izradu nacrta pravilnika o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnih naloga.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime