spot_img
spot_img

Брчко ускоро добија нови Закон о одржавању стамбених зграда

spot_img
spot_img

Директорица Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Дијана Пајић на конференцији за новинаре казала је да се након што је Влада усвојила Смјернице за израду нацрта закона о одржавању зграда убрзо очекује и усвајања новог закона који би се, како је казала, јасније уредила ова област.

Она је нагласила да се потреба за израдом новог закона јавила због непостојања обједињеног закона који се бави овом тематиком.

„У Брчком у овом тренутку не постоји јединствен закон који би регулисао права и обавезе корисника у погледу одржавања зграда тако да ће нови закон за који је Влада већ усвојила смјернице дефинисати област одржавања зграда у погледу одговорности појединачних етажних власника, и одговорних лица чији ће се статус такође дефинисати законом, те у погледу механизама контроле коришћења, финансирања радова на одржавању стамбеног фонда генерално и надзора над примјеном закона, све с циљем одржавања стања изграђених објеката на задовољавајућем нивоу. Основна потреба за новим законом проистекла је из чињенице да су имовинскоправни односи на постојећим стамбеним објектима у Брчком измијењени откупом станова, чиме су стамбене зграде које су прошле овај поступак прешле из јавног у приватно власништво“, казала је Пајић.

Тренутни закон који се односи на одржавање стамбених зграда, због измијењених имовинскоправних односа, у великом дијелу није примјењив.

„Највећи проблем је тај што у овом тренутку немамо неки адекватан механизам обвезивања свих корисника стамбених објекта у граду да на вријеме предузимају радове у одржавању стамбених зграда како оне не би дошле у лоше стање физичке очуваности. Корисници зграда су и данас одговорни као етажни власници непокретности и имају одређену обавезу да одржавају ове објекте, међутим, не постоји нигдје јединствен сет правила који дефинише учеснике и процедуре нити предвиђене казнене одредбе за непредузимање радњи, а које ће у новом закону бити дефинисане. Закон дефинише врсте радова у односу на хитност и обим, и моделе финансирања за сваки од њих“, казала је Пајић.

Она је нагласила да радна група ради на нацрту новог закона и да се након усвојених смјерница ускоро очекује и наставак процедуре с циљем његовог усвајања.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img