Brčko: U toku radovi na uređenju obala Brke i Save

U Brčko distriktu su, u sklopu Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na provođenju mjera na zaštiti od poplava, u toku radovi na uređenju obala Brke i Save.

Trenutno je u toku uređenje obale rijeke Save na potezu od JP “Luka Brčko” do izletišta Ficibajer. Radi se prvenstveno o uklanjanju granja, smeća, panjeva i sl., krčenju šiblja i drugog rastinja, te ravnanju obalnog pojasa.

- Reklama -

Uređuje se i obala rijeke Brke. U toku je košenje trave i sječa šiblja i drugog rastinja sa regulisanog korita rijeke Brke, kao i uklanjanje nataloženog materijala sa zemljanih pokosa regulisanog korita na potezu od ušća u rijeku Savu uzvodno ka Ženskom mostu.

Takođe, čiste se i nanosi sa betonskih pokosa od ušća u Savu uzvodno do kraja regulacije korita u dužini od oko 1.400 metara, a radi se i na uklanjanju smeća i vegetacijskog otpada sa obalnog i riječnih stubova mosta na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Radovi se izvode na osnovu III pojedinačnog ugovora Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na provođenju mjera na zaštiti od poplava u svim fazama odbrane od poplava na području Brčko distrikta BiH. Ukupna vrijednost ugovora je 32.720,84 KM, a novčana sredstva obezbijeđena su u tekućem budžetu Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

 

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime