spot_img
spot_img

Brčko: Turistička organizacija Distrikta uz ambiciozne planove započela svoj rad očekujući podršku nadležnih

spot_img
spot_img

Početkom januara ove godine i zvanično je u Brčkom formirana Turistička organizacija Distrikta, sa zadatkom da radi na jačanju turističke ponude, te promocije u ovom smislu područja Brčko distrikta BiH, ali i da praktično nastavi aktivnosti koje je do tada vodila Služba za turizam brčanske Vlade.

„Paralelno radimo na izradi svih neophodnih akata Turističke organizacije, od kojih smo neke već proslijedili na usvajanje Vladi, kao i osmišljavanju projekata koji će unaprijediti oblast turizma na području Distrikta“, rekao je vršilac dužnosti direktora Miloš Stankić, dodavši da očekuju i neophodnu kadrovsku popunu, kao i preseljenje u nove prostorije, koje se nalaze u samom serdištu grada i čija se adaptacija završava.

„U ovom trenutku nas je troje zaposlenih, s tim da jedna koleginica uskoro ide u penziju. Biće neophodno bar u ovoj prvoj fazi, da među zaposlenima bude po jedan diplomirani ekonomista i pravnik, kao i osoba koja će komunicirati sa javnošću, odnosno obavljati dužnost portparola organizacije“, precizirao je Stankić.

Kad je riječ o samim aktivnostima na popravljanju opšte turističke slike i ponude unutar Distrikta, osim nastavljanja onoga što je do skoro bio djelokrug Službe za turizam brčanske Vlade, Stankić smatra da ima mnogo prostora za inovacije.

„Jedna od njih je i rad na privlačenju, posebno stranih investitora koji su spremni ulagati u razvoj turističkih potencijala, kroz izgradnju primjerice, akva parkova, kao i drugih sadržaja iz oblasti turističke ponude“, akcentira Stankić.

Svakako da ima prostora i za bolju organizaciju svih relevantnih službi i institucija Distrikta kroz jačanje saradnje, kako bi se izgradile adekvatne šetnice, trim staze, svakako bazeni, a u tom kontekstu veoma je važna i multi-funkcionalna sportska dvorana, koja bi tokom cijele godine osiguravala adekvatan prostor za većinu sportkih događaja, kao i niz koncerata.

„Jedna od ideja na kojoj ću kao direktor istrajavati je da na neki način Turistička organizacija bude samoodrživa. Vidjeli smo da je to moguće i prilikom nedavne posjete općini Jajce, u kojoj je s nama boravio i šef kabineta gradonačelnika Nedim Hamzabegović, gdje su nam kroz razgovore prezentirana sva pozitivna razvojna iskustva pomenute opštine, čiji značajan budžetski priliv sredstava je upravo iz oblasti turizma”, navodi Stankić.

U prilog tezi o samoodrživosti Stankić navodi primjer takozvanih „pametnih klupa u Brčkom“ na kojima se može i treba ostvariti finansijska dobit.

„Prvo moramo razriješiti njihovo priključenje na javnu rasvijetu, odnosno izvor električne enerije. Potom ćemo realizovati saradnju s nekim marketinškim kućama kao i internet provajderima koji su spremni, uz pomenute klupe, pripojiti i postaviti ulične ekrane za marketing poruke i to nam dakako platiti“, zaključio je v.d. direktora Turističke organizacije Brčko Miloš Stankić.

Ukoliko sve bude teklo prema planu, očekuje se da Turistička organizacija Distrikta, u punom kadrovskom i tehničko-organizacionom kapacitetu, profunkcioniše najkasnije do početka naredne godine.

 

 

(radiobrcko.ba)

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img