Brčko: Teror nad ribljim fondom se nastavlja

Na adresu naše redakcije stiglo je pismo člana Skupštine Sportsko ribolovnog saveza Brčko distrikta BiH i člana Skupštine Ribolovnog saveza BiH, Maria Mendeša. Pismo prenosimo u cjelosti, uz minimalne korekcije.

Prije par godina objavio sam svoje otvoreno pismo ribolovcima distrikta. U njemu je tada veoma detaljno opisano stanje u ribolovu, no ovim tekstom želim da podsjetim na sada još gore stanje na vodotokovima, te želim da uputim vapaj nadležnima, a sve u ime sportskih ribolovaca i onog jadnog ribljeg fonda vodotokova distrikta koji je istrebljivi fond prirode.

Od mog objavljenog otvorenog pisma tada, pa do danas, jedino što se promijenilo u upravljanju vodotokovima distrikta jeste par ljudi u upravama Udruženja i Saveza.

Na terenu i dalje imamo:

1. Ribolovačka udruženja koja i dalje izdaju rekreativno-sportske ribolovačke dozvole.

Dozvole

Član 21
(1) Dozvole za sticanje ribolovačkog prava u rekreativno-sportskom ribolovu nosiocu ribolovačkog prava izdaje Odjeljenje.
(2) Ribolovci dozvole za obavljanje rekreativno-sportskog ribolova na određenom ribolovačkom području ili u određenoj ribolovačkoj zoni dobijaju od nosioca ribolovačkog prava za to ribolovačko područje ili tu ribolovačku zonu.
(CITAT Zakona o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH)

2. Udruženja NOSIOCU RIBOLOVAČKOG PRAVA- Sportsko ribolovnom savezu Brčko distrikta BiH i dalje uplaćuju (iako je i to upitno) samo dio sredstava od ribolovačke dozvole i to samo 40% od svake izdate dozvole, a dalje Savez Vladi 20% od ovih 40%.

Naknada za ribolov

Član 61
(1) Sredstva uplaćena na ime naknade za privredni ribolov prihod su budžeta Brčko distrikta.
(2) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole iz člana 21 stava 4 ovog zakona prihod su nosioca ribolovačkog prava i budžeta Brčko distrikta, a raspoređuju se:
1. nosiocu ribolovačkog prava pripada 80% sredstava, koja se moraju koristiti shodno privrednoj osnovi i godišnjem planu,
2. kao prihod budžeta Brčko distrikta je 20%, a uplaćuju se na poseban račun i koriste isključivo za unapređivanje rekreativno-sportskog ribolova.
(CITAT Zakona o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH)

3. Rekreativno-sportski ribolovci i dalje su svjedoci ogromnog broja nelegalnih krivolovnih alata kojima se riblji fond masovno istrebljuje iz godine u godinu.

4. Poribljavanje vodotokova, što je zakonska obaveza nosioca ribolovačkog prava- Saveza, još od 2013. godine nije obavljeno.

5. Izborno takmičenje na nivou Saveza za predstavnika distrikta na BiH takmičenjima još uvijek nikada nije sprovedeno.

6. O radu ribočuvarske službe od strane nosioca ribolovačkog prava- Saveza javnost nikada nije obavještena, kao ni o radu Upravnog odvbora nosioca ribolovačkog prava, kao ni o radu bilo kojeg njegovog radnog tijela.

Itd…

Svi u ribolovačkim udruženjima distrikta se kriju iza toga da su ribolovačka udruženja nemoćna po pitanju poribljavanja, rada ribočuvarske službe, a sva tri udruženja koja čine Savez imaju predstavnike u Upravnom odboru Savez koji dolaze na ta mjesta baš iz upravnih odbora tih udruženja…

I vidite sada ovo… Kažu mi smo nemoćni jer je poribljavanje vodotokova i zaštitan ribljeg fonda kroz djelovanje ribočuvarske službe isključivo u nadležnosti Saveza. U Savezu vlada princip koncenzusa i mi ne možemo tamo da uradimo ništa na svoju ruku…

Ili… Poribljavanje vodotokova nije na Udruženjima nego je to obaveza nosioca ribolovačkog prava, a to je Savez. A Savez nema novca da poribi…

Jer je i prihod od izdate rekreativno-sportske ribolovačke dozvole, a po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu- PRIHOD NOSIOCA RIBOLOVAČKOG PRAVA- SAVEZA- Koji se dijeli 80% nosiocu i 20% Vladi distrikta. I koji se mora trošiti shodno privrednoj osnovi i godišnjem planu.

Dakle, gospodo iz ribolovačkih udruženja koja čine Savez, kada je u pitanju rad ribočuvarske službe, zaštita ribljeg fonda i poribljavanje vodotokova vi tu ne možete ništa napraviti jer je to nadležnost Saveza, a kada je u pitanju izdavanje ribolovačkih dozvola, tada to nije nadležnost Saveza nego vi imate pravo i možete prodati dozvolu u udruženju, za nju naplatiti 100KM, a onda Savezu sa svog računa udruženja uplatiti svega 40% od svake dozvole, a sebi zadržati 60%…

60% zadržite sebi u koje svrhe, i na osnovu kojeg zakona?

E ovo je pitanje za djelovanje institucija distrikta, jer oduzimanjem 60% OD SVAKE IZDATE DOZVOLE- od osnovnog prihoda SAVEZA- nosiocu ribolovačkog prava činite ogromnu štetu u ZAŠTITI RIBLJEG FONDA KROZ DJELOVANJE RIBOČUVARSKE SLUŽBE, TE OMETATE NOSIOCA RIBOLOVAČKOG PRAVA U ISPUNJAVANJU SVIH OBAVEZA KOJE MU JE ZADAO I ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, A I PRIVREDNA OSNOVA.

Pozivam nadležne da se uključe svojim dozvoljenim mjerama u rješavanje ovih problema, kako bi rekreativno-sportski ribolovci za 100KM koliko plate za cijenu ribolovačke dozvole mogli pecati u distriktu neometani od stane nelegalnih krivolovaca.

BISTRO!

PS

Neka vas je sve sramota koji se nalazite u upravama ribolovačkih udruženja, što javnost o svemu ovome dobija informacije od mene, a ne od vas koji o svemu ovome trabate informisati javnost, a ne u grupicama okupljati ribolovce i ubjeđivati ih kako je eto neko od druga dva udruženja krivo za ovako katastrofalno stanje u ribolovu distrikta.

KRIVI STE PODJEDNAKO SVI KOJI UPRAVLJATE UDRUŽENJIMA!

 

18.06.2019.god.

Mario Mendeš

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime