Brčko: Sporno 12 miliona KM

Pred Skupštinom Brčko distrikta BiH danas se našla informacija koja bi za cilj trebala imati razrješenje višegodišnje pravne agonije nad pravnim licima Cetanex i Mack, a sve kako bi bila okončana, kako direktni oštećeni tvrde, “nezakonita blokada poslovanja i prinudna naplata” nad pomenutim pravnim licima.

Slučaj uplaćenih akciza od 12 miliona maraka, za nekih pogrešno za nekih ne u zavisnosti od tačke gledišta, stoji neriješen 15 godina. U međuvremenu, ova dva privredna subjekta, uz još tri koja su se našla u istoj situaciji, ne posluju jer im je poslovanje blokirano. Razlog – uplaćene akcize na Republiku Srpsku a ne na Distrikt Brčko.

- Reklama -

Kako pojašnjava predstavnik ova dva preduzeća Drago Broćilo, sporne akcize iz vremena 2002. i 2003. godina kao državna obaveza uplaćene su u carinskom upravnom postupku carinjenja na graničnom prelazu Gradiška, na osnovu carinskog računa i instrukcije izdate od strane carinskog organa. Broćilo tvrdi da je nakon toga Poreska uprava Brčko distrikta retroaktivno ponovo obračunala i potraživala te iste obaveze od strane svojih poreskih obveznika, odnosno ova dva preduzeća, blokiravši im poslovanje. Agonija traje 15 godina, a razrješenje se ne nazire.

“Poreska uprava, zajedno sa Pravobranilaštvom, na bazi krivotvorenih, posuđenih lažnih podataka, sa jedne strane stvara pretpostavke da ta odgovornost bude na strani pravnih lica koji su bez sumnje svoju obavezu izvršili nadležnom organu. Ne postoji ni jedan zakonski osnov, ni u Zakonima RS-a niti u zakonu Brčko distrikta, da bi to predstavljalo prihod Brčko distrikta” rekao je Drago Broćilo, predstavnik Cetanex-a i Mack D.O.O..

Stav Poreske uprave iznesen je pred poslanike Skupštine Brčko distrikta, ali ne i u kamere prisutnih medijskih kuća. Iz Pravobranilaštva pak ističu da u svim sudskim postupcima koji su vođeni po pitanju akciza, ne vide odgovornost Pravobranilaštva kao institucije. Zahtjev za utuženje su, tvrdi glavna pravobraniteljica, dobili isrpljenjem zakonom predviđenih rokova u kojima se mogao tražiti povrat tih sredstava.

“Mi imamo još aktuelne sudske postupke po tužbama nekih od pravnih subjekata koji su platili akcize tokom 2002. i 2003. godine i o ishodima tih postupaka ćete biti blagovremeno obaviješteni” rekla je Ilinka Gavrić, Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH.

Informacija po ovom pitanju izazvala je niz rasprava u skupštinskim klupama. Svi traže krivca, neki pak otpis, a neki mogućnost da Distrikt sredstva po pitanju ovih akciza dobije na svoj račun, mada je to, čini se, malo vjerovatno. Predsjednik Skupštine je po ovom pitanju bio sasvim jasan.

Ističe da ovi poreski obveznici nisu imali izbora, jer su u skladu sa zakonom RS-a morali uplatiti na račun RS. Međutim, postavlja i pitanje da li su naše institucije preduzele sve da se taj novac transponuje prema sjedištu tih firmi, što je dio sporazuma između entiteta i Brčko distrikta. Ogovornost, kaže, ne smije izostati.

“Naravno da ćemo insistirati na odgovornosti onog momenta ukoliko sudovi presude da implikacija presuda bude finansijska šteta Distrikta, da mora isplatiti tim ljudima izvjesne štete. To su firme koje su značajno punile budžet Distrikta i s te strane smo dužni naći izvjesna poravnanja sa RS-om, ali da ovi ljudi ne trpe dalje”, rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Drago Broćilo tvrdi da šteta pravnih lica u čije ime govori proizilazi iz “nezakonitih blokada po osnovu izgubljene dobiti”.

Tvrdi da je njihova šteta utemeljena na “besmisleno vođenim dugogodišnjim upravnim postupcima i upravnim sporovima”. Kaže da su bili izloženi vođenju upravnih postupaka i sporova prema RS-u a isto tako i sa Brčko distriktom. Šteta, tvrdi, nije mala. Ona proizilazi iz izgubljenih dobiti koja, konkretno za Mack, je cca 150.000 maraka, što kada se pomnoži sa godinama koliko je pravno lice blokirano, predstavlja cifru od preko dva miliona maraka.

Epilog ove sage za sada se ne nazire, osim činjenice da se čeka razvoj događaja pred Ustavnim sudom BiH.

 

 

 

 

(brcko.tv)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime