spot_img
spot_img

Брчко: Сортирање отпада за здравију средину

spot_img
spot_img

„Клуб љубитеља природе“ Брчко од почетка маја ради на имплементацији пројекта „Одговорним управљањем отпадом до здравије и чистије животне средине“ подржаног од стране Центра за промоцију цивилног друштва те финансираног од стране Шведске кроз пројекат “Мисли о природи!”.

Пројекат је осмишљен да кроз низ активности, прије свега анкетирања, уличних акција, јавних трибина и предавања за дјецу, заинтересује што већи број грађана/ки Брчко дистрикта за процес сортирања отпада при одлагању, те да им приближи тренутно стање у области управљања отпадом, са свим ризицима које оно носи. Поред наведеног планирани су састанци са представницима/цама релевантних институција, извршне и законодавне власти те привредницима Брчко дистрикта, а све у циљу креирања асмосфере које ће довести до промјене у области управљања отпадом.

Упоредо са побројаним активностима, ангажовани стручњаци из области управљања отпадом, екологије, економије и права, као дио Стручног тима, интензивно ће радити на трагању за прихватљивим мјерама подстицаја за правна и физичка лица која би одлучила да се укључе у процес сортирања отпада при одлагању. Завршетак документа планиран је у првих шест мјесеци имплементације пројекта, те ће у периоду након доношења бити основ заговарања за покретање праксе сортирања отпада при одлагању.

Имплементацијом пројектних активности желимо, прије свега, да подигнемо ниво свијести јавности, привредника и институција о бенефитима разврставања отпада и саме рециклаже те поновне употребе одбачених ствари, едукујемо дјецу и омладину о врстама отпада те могућностима и начинима смањења количина отпада, створимо претпоставке за активније учешће грађана/ки у разврставању отпада те да на крају, најважније, иницирамо мјере и начине подстицања правних лица и домаћинстава која одлуче да закораче у процес сортирања отпада при одлагању, а све у циљу подизања нивоа заштите животне средине.

Током имплементације пројекта, заинтересованим групама грађана/ки обезбиједићемо укупно 10 контејнера за сортирање отпада, 15 компостера, те ћемо у сарадњи са школама у Брчко дистрикту, спровести едукације са дјецом школског узраста, те обезбиједити укупно 20 канти за сортирање отпада. Упоредо са постављањем канти ,контејнера и компостера, радићемо на постизању договора око одржавања и газдовања, како би се у сваком моменту знала права и одговорности свих у ланцу.
Од свих активности апострофирали бисмо оне које су усмјерене на рад са најмлађима, јер сматрамо да су они најпогоднија категорија за усвајање позитивних образаца понашања. Планирано је организовање представе за дјецу у Омладинском центру, два перформанса рециклаже пластичних флаша, 4 предавања за дјецу школског узраста праћена садњом контејнерских садница, те овим путем позивамо све родитеље да нам се са дјецом прикључе.

Идеја покретање процеса сортирања отпада при одлагању садржана је и у документима Брчко дистрикта, као што је Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ, што говори у прилог томе да је одговорнији однос према отпаду у Брчко дистрикту неминовност која ће, прије или касније, заживјети и у нашем граду. На нама је да тај процес убрзамо и будемо грудва која је покренула лавину, лавину позитивних промјена у смијеру одговнорнијег односа према животној средини кроз одговоран однос према отпаду који свакодневно одбацујемо.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img