spot_img
spot_img

Brčko: Održana javna tribina o upravljanju otpadom

spot_img
spot_img

U ponedjeljak, 31.07. u Omladinskom centru, organizovana je javna tribina na temu upravljanja otpadom, trenutnog stanja sa otpadom u Brčkom, te uticaja na životnu sredinu nepropisno odlaganog otpada.

Javna tribina je organizovana u sklopu projekta „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine“ podržanog od strane Centra za promociju civilnog društva , kroz projekat Misli o prirodi, te finansiranog od strane Švedske.

Prisutni su imali priliku da dobiju informacije o količinama otpada koji se dnevno prikuplja u Brčkom, kao i količinama koje se odvoze na deponiju „Crni Vrh“ kod Zvornika.

Kako i pored redovnog odvoza otpada na deponiju „Crni Vrh“ značajne količine otpada ostaju u Brčkom, na javnoj tribini su predstavljeni podaci o sastavu otpada, te kroz proces sortiranja i reciklaže otpada, mogućnosti smanjenja količina otpada za trajno deponovanje.

„Smatramo da je pravi trenutak da se pokrene priča o odgovornijem odnosu prema životnoj sredini, a posebno o otpadu i njegovorm sortiranju pri odlaganju, kako bi na kraju kroz proces reciklaže bio iskorišćen za kreiranje neke nove vrijednosti. Samo Brčko se, usvojenim dokumentima iz relevantne oblasti, opredijelilo za rješavanje problema koji ima sa otpadom, sa akcentom na zatvaranje gradske deponije i gradnju savremenog „Centra za upravljanje otpadom“ što je još jedna potvrda da smo izabrali pravi momenat za insistiranje na odgovornijem upravljanju otpadom. U narednom periodu očekuju nas mnogobrojne aktivnosti na implementaciji projekta, te ovom prilikom pozivamo sve da nam se pridruže kako bismo u pozitivne promjene uključili što više građana i građanki“, navode iz Kluba ljubitelja prirode Brčko.

Na javnoj tribini, predavanje na temu uticaja otpada na životnu sredinu, sa akcentom na plutajući otpad, karakterističan za rijeku Savu, održala je gospođa Suada Ćatović, diplomirani biolog – zaštita životne sredine, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom.

Gospođa Suada je kroz predavanje naglasila da je uspostavljanje sistema odgovornog upravljanja otpadom dugotrajan proces koji zahtijeva angažovanje svih u lancu odlučivanja i djelovanja.

Nakon prezentacije i predavanja, u razgovoru sa prisutnima, saznali smo korisne informacije od neposredno uključenih u proces upravljanja otpadom u Brčkom, te informisani o kompleksnosti pitanja upravljanja otpadom, kao i važnosti usklađivanja djelovanja nadležnih sa usvojenim aktima iz ove oblasti.

 

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img