Brčko: Održana 39. redovna sjednica Skupštine

Redovna, 39. sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH počela je polaganjem zakletve Miroslava Geljića, novog šefa Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Nakon usvajanja zapisnika sa 37. redovnog skupštinskog zasjedanja i poslaničkih pitanja i odgovora razmatrano je i usvojeno više zakona.

Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, koji se odnosi na regulisanje radnog vremena i iznos naknade za rad disciplinskog tužioca, usvojen je po hitnom postupku.

Razmatrani su i u prvom čitanju usvojeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Direkciji za finansije, Nacrt zakona o dopuni Zakona o Trezoru i Nacrt zakona o dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH. Esed Kadrić, predsjednik Skupštine, koji je i predlagač izmjena i dopuna rekao je da će nakon donošenja izmjene i dopune ovih zakona omogućiti raspisivanje konkursa za ove pozicije koje su ranijim izmjenama zakona definisane kao mandatne.

- Reklama -

Poslanici su u prvom čitanju usvojili i Nacrt zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH.

– Zakon se donosi zbog potrebe upravljanja svim poreskim i neporeskim davanjima u Distriktu. Od ukupno 171 vrste davanja više od pola neporeskih davanja nemaju nikakvu svrhu i nisu rentabilna. Riječ je o dobrom zakonu koji već imaju entiteti u BiH i koji je rađen u saradnji sa stručnjacima USAID-a – rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

U prvom čitanju je usvojen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, kao i Nacrt zakona o dopunama Zakona o pravnim licima koja osniva Brčko distrikt.

Usvojen je i predlog odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH, a donesena je i Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH. Na mandatni period od pet godina za predsjednika Komisije imenovan je Mirsad Bešlagić, za zamjenika predsjednika Božo Mojić i za člana Komisije Biljana Nuković.

Skupština je dala saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u JP “Komunalno Brčko“ i saglasnost na Strateški plan ovog preduzeća za period 2019–2021. godina.

Poslanici su izglasali i saglasnost na poslovni plan JP “Putevi Brčko“ za 2019. godinu. Odlukom o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza ovog preduzeća da završi projekat obilaznice u skladu s glavnim projektom, što podrazumijeva da ne vrše nikakve dodatne građevinske radove na samoj trasi, osim radova koji imaju za cilj poboljšanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju. JP „Putevi Brčko“ su obavezani da investicije za kapitalne projekte usklade sa Odjeljenjem za javne poslove. Od ovog preduzeća je zatraženo da izvrši racionalizaciju predloženih rashoda uz istovremeno smanjenje prihoda u iznosu od 2.000.000,00 KM i na taj način umanji iznos sredstava koja je potrebno obezbijediti prema Zaključku Skupštine od 25. jula 2018. godine. Time bi preostali dio obaveze koji je potrebno obezbijediti u budžetu Brčko distrikta za 2019. godinu iznosio 1.000.000,00 KM, a sredstva obezbijeđena racionalizacijom u iznosu od 2.000.000,00 KM JP „Putevi Brčko“ će utrošiti kao vlastita sredstva nedostajućeg iznosa za završetak obilaznice.

Poslanici su razmatrali Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja JP „Luka Brčko“ za 2017. godinu kao i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Kancelarije koordinatora Brčko distrikta pri Savjetu ministra BiH za 2017. godinu.

Razmatrana je i Informacija o kupcima električne energije čiji dug prelazi iznos od 100.000 KM kao i Informacija o broju registrovanih ustanova socijalne zaštite za smještaj odraslih i starih lica u Brčko distriktu. Usvojen je zaključak kojim se zadužuje Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge da u postupku izrade Pravilnika o opštim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove za smještaj starih i odraslih lica isti dopuni na način da se obuhvate sve ustanove koje su registrovane za djelatnost socijalne zaštite sa smještajem za starija lica i ustanove koje su registrovane za smještaj koji uključuje određeni stepen zdravstvene njege, a koje su trenutno registrovane kao privatne zdravstvene ustanove za zdravstvenu njegu. Inspektoratu Brčko distrikta BiH naloženo je da najmanje svaka tri mjeseca vrši inspekcijski nadzor u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime