spot_img
spot_img

Брчко: Одржана 39. редовна сједница Скупштине

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Редовна, 39. сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ почела је полагањем заклетве Мирослава Гељића, новог шефа Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу. Након усвајања записника са 37. редовног скупштинског засједања и посланичких питања и одговора разматрано је и усвојено више закона.

Нацрт закона о измјени и допуни Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ, који се односи на регулисање радног времена и износ накнаде за рад дисциплинског тужиоца, усвојен је по хитном поступку.

Разматрани су и у првом читању усвојени Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Дирекцији за финансије, Нацрт закона о допуни Закона о Трезору и Нацрт закона о допуни Закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ. Есед Кадрић, предсједник Скупштине, који је и предлагач измјена и допуна рекао је да ће након доношења измјене и допуне ових закона омогућити расписивање конкурса за ове позиције које су ранијим измјенама закона дефинисане као мандатне.

Посланици су у првом читању усвојили и Нацрт закона о фискалном регистру Брчко дистрикта БиХ.

– Закон се доноси због потребе управљања свим пореским и непореским давањима у Дистрикту. Од укупно 171 врсте давања више од пола непореских давања немају никакву сврху и нису рентабилна. Ријеч је о добром закону који већ имају ентитети у БиХ и који је рађен у сарадњи са стручњацима USAID-а – рекао је Мато Лучић, директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.

У првом читању је усвојен и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ, као и Нацрт закона о допунама Закона о правним лицима која оснива Брчко дистрикт.

Усвојен је и предлог одлуке о продаји пољопривредног земљишта у власништву Брчко дистрикта БиХ, а донесена је и Одлука о именовању предсједника, замјеника предсједника и члана Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ. На мандатни период од пет година за предсједника Комисије именован је Мирсад Бешлагић, за замјеника предсједника Божо Мојић и за члана Комисије Биљана Нуковић.

Скупштина је дала сагласност на Правилник о допунама Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈП “Комунално Брчко“ и сагласност на Стратешки план овог предузећа за период 2019–2021. година.

Посланици су изгласали и сагласност на пословни план ЈП “Путеви Брчко“ за 2019. годину. Одлуком о давању сагласности утврђена је обавеза овог предузећа да заврши пројекат обилазнице у складу с главним пројектом, што подразумијева да не врше никакве додатне грађевинске радове на самој траси, осим радова који имају за циљ побољшање безбједности учесника у саобраћају. ЈП „Путеви Брчко“ су обавезани да инвестиције за капиталне пројекте ускладе са Одјељењем за јавне послове. Од овог предузећа је затражено да изврши рационализацију предложених расхода уз истовремено смањење прихода у износу од 2.000.000,00 КМ и на тај начин умањи износ средстава која је потребно обезбиједити према Закључку Скупштине од 25. јула 2018. године. Тиме би преостали дио обавезе који је потребно обезбиједити у буџету Брчко дистрикта за 2019. годину износио 1.000.000,00 КМ, а средства обезбијеђена рационализацијом у износу од 2.000.000,00 КМ ЈП „Путеви Брчко“ ће утрошити као властита средства недостајућег износа за завршетак обилазнице.

Посланици су разматрали Извјештај о ревизији финансијских извјештаја ЈП „Лука Брчко“ за 2017. годину као и Извјештај о ревизији финансијског пословања Канцеларије координатора Брчко дистрикта при Савјету министра БиХ за 2017. годину.

Разматрана је и Информација о купцима електричне енергије чији дуг прелази износ од 100.000 КМ као и Информација о броју регистрованих установа социјалне заштите за смјештај одраслих и старих лица у Брчко дистрикту. Усвојен је закључак којим се задужује Одјељење за здравство и остале услуге да у поступку израде Правилника о општим, техничким и стручним условима за оснивање и рад установе за смјештај старих и одраслих лица исти допуни на начин да се обухвате све установе које су регистроване за дјелатност социјалне заштите са смјештајем за старија лица и установе које су регистроване за смјештај који укључује одређени степен здравствене његе, а које су тренутно регистроване као приватне здравствене установе за здравствену његу. Инспекторату Брчко дистрикта БиХ наложено је да најмање свака три мјесеца врши инспекцијски надзор у погледу простора, кадра и медицинско-техничке опреме.

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img