spot_img
spot_img

Брчко: Одобрене измјене и допуне Закона о образовању одраслих

spot_img
spot_img

На данашњој одржаној 48. редовној сједници Влада Дистрикта одобрила је приједлог Одјељења за образовање који се тиче смјерница за израду нацрта закона о измјенама и допуни Закона о образовању одраслих у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.

Како је наведено у нацрту, закон који је тренутно на снази донесен је у октобру 2018. године, а приликом његове имплементације уочена је потреба за измјенама и допунама, у смислу једноставније примјене законског оквира којем је циљ стварање „друштва које учи“, дакле цјеложивотног учења. Сходно томе, одобрене се смјернице којима се, између осталог, прецизније дефинишу формални и неформални програми образовања одраслих, омогућује установама основног и средњег образовање, чији је оснивач Брчко дистрикт БиХ, бављење дјелатношћу образовања одраслих те прописивање могућности стицања петог степена образовања, као једног од облика доквалификације.

Влада је такође подржала Нацрт закона о регулисању цијена у Брчко дистрикту БиХ који је на разматрање упутила Скупштина.

Одобрене су и Смјернице за израду нацрта закона о одржавању зграда у Брчко дистрикту БиХ, који има за циљ регулисање питања која у постојећем закону нису никако или нису на адекватан начин регулисана. Између осталог, нови закон ће третирати све врсте зграда, а не само „стамбене“, те ће се казненим одредбама спријечити могућност неизвршавања обавеза етажних власника.

На приједлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу усвојен је приједлог Одлуке о одобравању текућег трансфера и усвајању Програма утрошка средстава у корист Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ за реализацију програма самозапошљавања на подручју Брчко дистрикта БиХ у износу од 500.000,00 КМ. Усвојен је и приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду у вези са Одлуком о усвајању измјене Програма утрошка текућих донација, субвенција и трансфера у наведеном одјељењу, а који су одобрени буџетом Дистрикта.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img