Brčko: Obrada kredita nije po zakonu, banke moraju vraćati novac

Presuda Apelacionog suda u Brčkom od 28. avgusta ove godine kojom je naplata tzv. obrade kredita proglašena nezakonitom obradovala je brojne stanovnike te lokalne zajednice, koji su u nekoj od brojnih poslovnih banaka u ovom gradu od 2000. godine do danas podigli kredit.

Po riječima advokata Srđana Marjanovića, koji je pred brčanskim Osnovnim sudom zastupao jednog Brčaka u predmetu protiv Pavlović banke, za iznos od 2.000 konvertibilnih maraka, koliko je naplaćena obrada kredita još 2008. godine, ovo je prva presuda u Distriktu, a vjerovatno i u BiH, kojom je ovaj namet proglašen nezakonitim.

- Reklama -

– Apelacioni sud Brčko distrikta BiH 28. avgusta potvrdio je presudu Osnovnog suda da je ništavna odredba ugovora o kreditu kojom se korisniku naplaćuje naknada za obradu kredita – precizirao je advokat Marjanović.

On je podsjetio da je presudom utvrđeno da troškovi obrade kredita nemaju uporište u zakonskim propisima, niti predstavljaju cijenu koju korisnik kredita treba da plati za novac koji mu banka odobri tim kreditom.

Vještak prof. dr Srđan Lalić u vještačenju ističe da su troškovi obrade kredita već sadržani u kamati što znači da banka ne može dva puta da naplaćuje isti trošak.

Takav stav prihvatio je i sudija Faruk Latifović, koji je u izreci presude naglasio da “kamata u svojoj osnovi sadrži sve operativne troškove banke, i da se po osnovu toga smatra da je bez ekonomske opravdanosti da banka od korisnika kredita naplaćuje i dodatne usluge u smislu naplate zasebne jednokratne naknade za odobrenje kredita i slično”.

– Spornim članom ugovora propisano je da se potpisivanjem korisnik kredita obavezuje banci na plaćanje naknade za obradu i da je plaća prilikom povlačenja kredita u iznosu o 1,5 odsto odobrenog kredita, a da nijednim svojim dokumentom banka ne navodi šta sve spada u naknadu i po kom osnovu se ona naplaćuje. Samim tim korisnik kredita stavlja se u neravnopravan položaj u odnosu na banku, koja za sebe zadržava pravo naplate svojih usluga bez obrazloženja koje su to usluge koje se naplaćuju, što se smatra ekonomski neopravdanim – stoji između ostalog u presudi Osnovnog suda u Brčkom.

Nakon saznanja da je Apelacioni sud donio ovakvu presudu, advokat Marjanović je zatrpan zahtjevima stanovnika distrikta Brčko, koji takođe traže da im banke vrate uzeti novac.

– Već imam 150 zahtjeva za tužbe protiv banaka. S obzirom na to da zastarijevanja u tim predmetima nema, nakon ove pravosnažne presude očekujem da će Osnovni sud, ali i sudovi širom BiH biti zatrpani zahtjevima građana da im se vrati novac – kaže Marjanović.

Među stanovnicima Brčkog koji će svakako pokrenuti postupak za vraćanje novca je i Goran Novaković, koji je podigao kredit od nekoliko desetina hiljada maraka.

– Čuo sam za tu presudu, prema kojoj je jedan naš sugrađanin dobio sudski proces i vraćanje 2.000 KM uzetih za tzv. obradu kredita. Nakon te prve presude, jasno je da su tu stavku banke očito naplaćivale mimo zakona. Očekujem da ću i ja dobiti proces protiv banke kod koje sam podigao kredit – rekao je Novaković.

Ekstraprofit

Budući da su poslovne banke u BiH nakon rata davale kredite “i šakom i kapom” i da je prema procjenama odobreno oko pet milijardi konvertibilnih maraka kreditnih sredstava, 75 miliona maraka nezakonito uzetih za takozvanu obradu kredita odličan je ekstraprofit.

 

 

 

 

 

 

(cafe.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime