Брчко: Нова Влада одржала прву редовну сједницу - nula49.com
spot_img
spot_img

Брчко: Нова Влада одржала прву редовну сједницу

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на првој редовној сједници одобрила је Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о стручном усавршавању васпитача, наставника, стручних сарадника, сарадника у настави и директора предшколских установа, основних и средњих школа као и Смјернице за израду нацрта правилника о запошљавању у образовним институцијама Брчко дистрикта БиХ.

Влада је одобрила и Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о облику и садржају јавних исправа у основним школама и Основној музичкој школи, Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о полагању стручног испита наставника, стручних сарадника и сарадника у настави основних и средњих школа и васпитача у предшколској установи, Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о садржају и начину вођења документације и евиденције у основним школама и Основној музичкој школи, Смјернице за израду нацрта правилника о оцјењивању ученика средњих стручних школа Брчко дистрикта БиХ који раде по модуларним наставним плановима и програмима и Смјернице за израду нацрта одлуке о критеријума за додјелу награда ученицима за одлично учење и владање, као и за постигнуте резултате у спортским и другим такмичењима.

Чланови Владе усвојили су и Приједлог одлуке о измјени одлуке о именовању Комисије за признавање докумената из подручја високог образовања, Приједлог одлуке о утврђивању посебног интереса за финансирање удружења грађана из области културе, Приједлог одлуке о усвајању годишњег плана газдовања шумама у власништву Дистрикта за 2023. годину и Приједлог одлуке о измјени одлуке о успостављању хоризонталне координације одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ у активностима везаним за исељеништво.

На сједници je усвојен и Приједлог одлуке о начину расподјеле средстава за реализацију програма стамбеног збрињавања, санација/реконструкција ратом оштећених/порушених стамбених јединица на подручју Дистрикта за 2023. годину и

Приједлог одлуке о начину расподјеле средстава за стамбено збрињавање избјеглица и расељених лица која се желе интегрисати у локалну заједницу за 2023. годину.

Усвојен је и Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава за додјелу капиталне донације јавном предузећу „Комунално Брчко“ д. о. о. за уличну расвјету у улици Ханталашевића, МЗ Стари расадник, уличну расвјету у улици Табаковића – три крака, 10 сијаличних мјеста од броја 2 до броја 30, МЗ Стари расадник, за измјештање електричних водова са куће Пекић на електрични стуб, МЗ Ћосети, изградњу уличне расвјете у улици Франа Мажуранића, 5 сијаличних мјеста од броја 22 до броја 24, МЗ Диздаруша, за постављање уличне расвјете к. ч. 1623/3 к. о. Брчко 3 у МЗ Диздаруша, постављање уличне расвјете у МЗ Шаторовићи, за уличну расвјету у улици Пере Зрелца, МЗ 4. јули од броја 1 према броју 8 поред помоћног стадиона Локомотива према џамији, за бушење бунара у МЗ Штрепци и за реконструкцију стубова и лампи на уличној расвјети, МЗ Улице.

Влада Дистрикта одобрила је и Приједлог закључка о давању сагласности на Приједлог одлуке о измјени Одлуке о врсти и висини накнаде Комисији за организовање и одржавање предавања о посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима, за рад Комисије за провјеру знања о правилном држању, ношењу и руковању оружјем, за рад Дисциплинској комисији као и за рад Комисије за одлучивање по поднесеном захтјеву за набавку и ношење оружја и муниције у Полицији Брчко дистрикта БиХ.

Усвојен је и Приједлог закључка о давању сагласности на Приједлог одлуке о врсти и висини накнаде комисији за полагање стручног испита за рад у настави, Комисији за полагање возачких испита и Приједлог закључка којим се предлаже представник Брчко дистрикта БиХ у радну групу за израду документа еТОD политике у БиХ.

Влада је разматрала и Информацију у вези са посланичким питањем посланика Мејре Шечић везано за рјешавање проблема канализације у улици Суљагића сокак, допуну Информације на захтјев скупштинског посланика Милијане Симић, на захтјев скупштинског посланика Синише Голића у вези са објектима, грађевинама и споменицима у Дистрикту који се налазе на листи националних споменика БиХ као и Информације о захтјеву Сантовац д. о. о. градитељство, трговина и транспорт о давању сагласности на цјеновник за пружање услуга на пијаци „Аризона“.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img