Brčko: Nova poslanica u Skupštini, usvojen memorandum sa Studenom

- Reklama -

Nakon vanredne sjednice Skupštine, na kojoj je usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu, parlamentarci su započeli 56. redovnu sjednicu.

Donesena je Odluka o prestanku mandata poslanika Ivana Krndelja zbog podnošenja ostavke nakon izbora na funkciju koja je nespojiva sa vršenjem mandata poslanika. Razmatran je i usvojen Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije Skupštine o dodjeli mandata poslanika Ljubici Ilić kao sljedećem kandidatu sa liste političkog subjekata Hrvatske seljačke stranke – Braća Radić, koja je preuzimajući mandat položila zakletvu.

- Reklama -

Nakon usvajanja zapisnika sa 53. i 54. redovne sjednice Skupštine i poslaničkih pitanja razmatran je Memorandum o razumijevanju sa Studen&CO Holding GmbH. Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na zaključak Vlade o saglasnosti na Memorandum i potvrdila ga uz uslov da se briše dio opštih odredaba koje se odnose na tajnost podataka.

Uslov je i obavezno periodično informisanje Skupštine o svim fazama realizacije aktivnosti koje se odnose na opšti okvirni Akcioni plan za realizaciju inicijative i obavezno davanje saglasnosti Skupštine na ugovore za investicione projekte.

Otvorena je i rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti nakon čega je oko 19 časova sjednica prekinuta i biće nastavljena iduće srijede.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime