spot_img
spot_img

Brčko: Manje plate za vrijeme generalnog štrajka

spot_img
spot_img

Skupština Brčko distrikta BiH je u prvom nastavku 45. redovnog zasjedanja dala saglasnost na dopunu Pravilnika o platama, naknadama plate i ostalim materijalnim pravima zaposlenih u JZU „Zdravstveni centar Brčko“, a koja se odnosi na umanjenje plata radnika za vrijeme generalnog štrajka.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da ovo nije represivna mjera jer je štrajk zdravstvenih radnika odavno okončan dogovorom predstavnika radnika i Vlade Distrikta, već da se radi o normativnom zaokruživanju materije koja se tiče prava i obaveza radnika kada je u pitanju generalni štrajk.

„Poslodavac ima pravo na osnovu Zakona o štrajku, a imamo i sudsku praksu koja je to potvrdila, da donese, što je neophodno, akte koji će precizirati način plaćanja radnika za vrijeme generalnog štrajka“, pojasnio je Milić.

Milić je istakao da podržava sve aktivnosti Sindikata Brčko distrikta koje su usmjerene na poboljšanje materijalno-pravnog statusa zaposlenih i u javnom i u realnom sektoru, te da su u tom smislu ostvareni značajni pomaci.

„Danas imamo odjeljenje nadležno za rad i radne odnose. Ubrzo će se krenuti u proces određivanja reprezentativnosti Sindikata i zaključenja kolektivnog ugovora, i doći će do povećanja plata, ali ne na način na koji to Sindikat traži. Treba nastaviti pregovore bez ulaska u generalni štrajk jer sam siguran da ima prostora za jedan kvalitetan dogovor koji će, naročito, ispoštovati one sa najnižim primanjima u Brčko distriktu“, rekao je predsjednik Milić.

Predsjednik smatra da je gro problema u javnom sektoru nastao 2019. godine kada je donesen novi zakon o platama. Istakao je da je jedini bio protiv tog zakona koji je, kako kaže, propustio da vrednuje i one službe koje rade u posebnim uslovima.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom stanju JP „Luka Brčko“ za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine i dala je odobrenje na završni račun Luke za 2022. godinu.

Data je saglasnost na Odluku o pokriću gubitka ovog javnog preduzeća u prošloj godini čime je dato odobrenje za revolving kredit u iznosu od milion maraka koji će Luci poslužiti za plaćanje poreza, po isporučenoj fakturi, za nabavku dizalice, koji će se nakon šezdeset dana od dana uplate vratiti Preduzeću.

Na zahtjev poslanika Mejre Šečić razmatrana je Informacija o problemima kanalizacije u Suljagića sokaku koja je primljena k znanju uz zaključak da se nadležno Vladino

odjeljenje zajedno sa skupštinskom Komisijom za budžet, obavezuje da, u skladu sa Zakonom o budžetu, planira određena sredstva u rebalansu za realizaciju tog projekta.

Zaključkom se obavezuju JP „Komunalno Brčko“ i Higijensko-epidemiološka služba da izvrše hitnu sanaciju kanala kroz koji prolazi kanalizacija u tom naselju.

Drugi nastavak 45. redovne sjednice biće održan naredne srijede.

 

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img