spot_img
spot_img

Brčko: I pravosuđe najavilo štrajk upozorenja

spot_img
spot_img

U skladu sa odredbama Zakona o štrajku BD BiH, sindikalna organizacija uposlenika u pravosudnim institucijama BD BiH, a shodno odluci predsjedništva Sindikata BD BiH na sastanku održanom dana 09.03.2023.g., zbog sve težeg ekonomsko-socijalnog položaja uposlenika donosi

ODLUKU O STUPANJU U ŠTRAJK UPOZORENJA

Dana 14.03.2023.g. biće održan štrajk upozorenja u vremenu od 11 do 12 sati, u svim pravosudnim institucijama Brčko distrikta, u kome će učešće uzeti uposlenici pravosudnih institucija članovi sindikalne organizacije.

Obzirom da na naše dosadašnje aktivnosti nismo dobili odgovor poslodavca, niti su ispunjeni zahtjevi sindikata, prinuđeni smo da na ovakav način izrazimo svoje nezadovoljstvo, odnosno organizujemo štrajk upozorenja.

ZAHTJEVI UPOSLENIKA
Zahtjevi uposlenika prema poslodavcu su sljedeći:

  • povećanje plata linearno za 250 KM, a kroz zakonske izmjene osnovice plate i platnih podrazreda,
  • da se pod hitno formira komisija za izradu Opšteg kolektivnog ugovora, a krajni rok za potpisivanje istog je do kraja 2023.godine,
  • da se isplati jednokratna novčana pomoć, u visini od jedne prosječne neto plate u BD za 2022.g., odmah nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2023.g.
  • da se naknada za topli obrok utvrdi u visini od 1% prosječne neto plate u BD po radnom danu, da se uvede naknada za prevoz na posao,
  • da se svim uposlenima uvede naknada za g.o.- regres, u visini od 50% prosječne neto plate u BD.

VRIJEME ŠTRAJKA
Štrajk upozorenja će biti proveden na dan 14.03.2023.g. u vremenu od 11 do 12 sati.

SASTAV ŠTRAJKAČKOG ODBORA
Štrajkački odbor čine sljedeći uposlenici: Amela Pezerović, Nermin Šadić, Ranka Dabić, Miro Gosić, Ana Vidović i Samir Tursunović.

MJESTO OKUPLJANJA
Za vrijeme štrajka uposlenici će se okupiti na parking prostoru pravosudnih institucija radi javnog izražavanja nezadovoljstva.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img