spot_img
spot_img

Brčko: 682.000,00 KMza amaterski sport, kulturu, umjetnost i privredu

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Na drugom nastavku 40. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobren je Program utroška sredstava kapitalnih donacija privatnim preduzećima i preduzetnicima kroz Program za sprovođenje mjera energetske efikasnosti za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za 2024. godinu iz budžetske podrške Evropske unije.

Visina sredstava za ovu namjenu iznosi 166.333,13 KM. Za preduzetnike je predviđen iznos od 41.583,00 KM, dok je za mala i srednja preduzeća predviđeno 124.750,13 KM. Sredstva neutrošena iz jedne kategorije mogu se preraspodjeliti na drugu kategoriju.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Program zdravstvene zaštite djece kojim se utvrđuju aktivnosti u vezi sa kontinuiranim praćenjem tjelesne težine i visine djece u predškolskim ustanovama (obdaništa/vrtići) Brčko distrikta BiH.

K znanju je primljena Informacija o postupku izrade nacrta zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, Informacija o postupcima pripreme i zaključivanja ugovora o prodaji prava građenja na zemljištu kao i Informacija o konsolidiranom pregledu planiranih ukupnih javnih prihoda i planirane ukupne javne potrošnje Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.

Započeta 41. redovna sjednica Vlade

Na 41. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobren je Program utroška sredstava donacija Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 682.000,00 KM. Svrha ovog programa je razvijanje oblasti amaterskog sporta, kulture, umjetnosti i privrede.

Na prijedlog istog odjeljenja odobren je Program utroška sredstava za rad i materijalne troškove Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2024. godinu kao i Program utroška sredstava za rad i materijalne troškove Turističke organizacije Brčko distrikta BiH.

Data je saglasnost na Izvještaj o stanju u području trgovine ljudima o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Brčko distriktu BiH za 2023. godinu.

Članovi Vlade su na današnjoj sjednici imenovali člana i zamjenika člana Policijskog odbora iz reda državnih službenika.

K znanju je primljena Informacija o sticanju bez naknade nepokretnosti označene kao parcela broj 685/5 KO Slijepčevići.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img