Bimal se prilagođava poslovnim izazovima

Finansijski izvještaj jedine fabrike jestivog ulja u zemlji Bimal d.d. Brčko pokazuje da se Bimal uspješno prilagođava poslovnim izazovima.

Dobit kompanije u 2019. godini je cca. 4.300.000 KM što je rezultat kontinuiranog i dosljednog ispunjavanja zadate strategije poslovanja, ali i prilagođavanja realnim uslovima tržišta. Ako se posmatra na nivou cijele konsolidovane Bimal Grupe, rezultati pokazuju uspješno poslovanje u svim segmentima, kako finansijskim, tako i tržišnim.

„Finansijski izvještaji za kompanije sa čvrstom poslovnom strategijom, sa transparentnim i racionalnim poslovanjem i sa tradicijom rasta, uvijek su jedan od najpouzdanijih pokazatelja poslovnih uslova i stanja na tržištu. Protekla godina je bila ekonomski kompleksna i zahtijevala je značajna poslovna prilagođavanja, pri čemu je dosljednost sopstvenoj strategiji izuzetno bitna, naročito kada su kretanja cijena na svjetskim berzama i odnosi valuta u pojačanoj mjeri nepredvidivi“ izjavila je Nataša Pucar, direktor Korporativnih komunikacija Studen Holdinga u čijem sastavu posluje i fabrika Bimal.

Poslovni planovi predstavljeni početkom prošle godine uspješno su realizovani, a Bimal je jedna od rijetkih bh. kompanija koja je izvršila veliku akviziciju u regiji, preuzimanjem fabrike jestivog ulja u Somboru. Time je pokrenula sopstvenu proizvodnju u regiji koja je odlična za uzgoj uljarica, u fabrici Bimal Sunce u Srbiji. Takođe, ulaganja u fabriku u Brčkom nisu stala, te su značajna sredstva iskorišćena kako bi kompletan proizvodni sistem bio dodatno unaprijeđen, a potrebe domaćeg i izvoznih tržišta zadovoljene.

„Svjesni smo da dobro postavljena strategija i u skladu sa tim realni ciljevi uvijek prethode prevazilaženju različitih izazova. Ipak, ova godina je izuzetno specifična, a COVID-19 je bez sumnje već zarazio cjelokupnu ekonomiju i privredu. Posljedice će se lančano pokrenuti, iz jedne industrijske grane u drugu, a koliko će domaći biznisi i privrednici trpiti zavisi od industrijske grane, političke situacije i fleksibilnosti poslovanja“ rekla je Pucar.

Brčanska fabrika Bimal dio je austrijske poslovne grupe koja je 2002. godine uspješno preuzela fabriku. U posljednjih 18 godina kapaciteti prerade su upetostručeni, a pored liderstva na domaćem tržištu, Bimal svoje proizvode izvozi na tržišta širom svijeta.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime