Апелациони суд Брчко: Казне за паркирање нису у складу са законом

Апелациони суд Брчко дистрикта донио је 29. септембра пресуду којом се утврђује да цијена доплатне карте за непрописно паркирање и блокирање возила које врши ЈП Путеви Брчко нису у складу са Статутом и законима Брчко дистрикта.

У поступку оцјене усклађености правних аката Брчко дистрикта БиХ Апелациони суд је пресудио да одредбе чланова 31., 32. и 33. Одлуке о начину организовања управљања и кориштења јавних паркиралишта у Брчко дистрикту БиХ, као и дијелови Цјеновника услуга паркирања у Брчко дистрикту БиХ нису у складу са Статутом Брчко дистрикта, као ни Законом о комуналним дјелатностима, Законом о облигационим односима и Законом о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта.

У пресуди се наводи да акти којим се регулише паркинг у Брчко дистрикту нису у складу са следећим члановима Статута и закона Брчко дистрикта:

  1. Свако физичо или правно лице има право на мирно уживање свог власништва. Никоме се не може одузети или ограничити власништво осим у јавном интересу у складу са Уставом БиХ, Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и под условима одређеним законом. (Закон о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ; члан 21, став 1);
  2. Уговорна казна не може бити уговорена за новчане обавезе. (преузети Закон о облигационим односима РС/ФБиХ; члан 270, став 3);
  3. Повјерилац нема право задржавања кад дужник захтијева да му се врати ствар која је изашла из његове државине против његове воље, или кад дужник захтијева да му се врати ствар која је предата повјериоцу на чување или на послугу. (преузети Закон о облигационим односима РС/ФБиХ; члан 287, став 1);
  4. Јавна паркиралишта морају бити уредна и чиста. О уређењу и одржавању јавних паркиралишта брине се Одјељење надлежно за чистоћу, односно правно лице коме је градоначелник повјерио послове управљања паркиралиштем, односно власници паркиралишта. (Закон о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ; члан 162);
  5. Не опорезује се нити се наплаћује било каква друга накнада за пружање јавних услуга, без постојања закона којим се прописује такав порез или накнада. Порези и друге накнаде за јавне услуге се наплаћују праведно. (Статут Брчко дистрикта БиХ; члан 13, став 7);
  6. Корисник комуналних услуга плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу. У случају спора између корисника и даваоца комуналне услуге надлежан је основни суд Брчко дистрикта. (Закон о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ; члан 9);
  7. Свако има право на мирно и неометано уживање своје приватне имовине. Ниједном лицу имовина неће бити одузета, експроприсана или на било који начин умањена без његове сагласности, осим на начин предвиђен законом и мјери у којој је то потребно ради остваривања општег добра. (Статут Брчко дистрикта БиХ; члан 13, став 5).

Пресуда ступа на снагу даном објаве у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ, а питање је како ће њу реаговати из ЈП Путеви Брчко, те на који начин ће бити измјењена политика пословања.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime