Apelacioni sud Brčko: Kazne za parkiranje nisu u skladu sa zakonom

Apelacioni sud Brčko distrikta donio je 29. septembra presudu kojom se utvrđuje da cijena doplatne karte za nepropisno parkiranje i blokiranje vozila koje vrši JP Putevi Brčko nisu u skladu sa Statutom i zakonima Brčko distrikta.

U postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH Apelacioni sud je presudio da odredbe članova 31., 32. i 33. Odluke o načinu organizovanja upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH, kao i dijelovi Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH nisu u skladu sa Statutom Brčko distrikta, kao ni Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta.

- Reklama -

U presudi se navodi da akti kojim se reguliše parking u Brčko distriktu nisu u skladu sa sledećim članovima Statuta i zakona Brčko distrikta:

  1. Svako fizičo ili pravno lice ima pravo na mirno uživanje svog vlasništva. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti vlasništvo osim u javnom interesu u skladu sa Ustavom BiH, Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i pod uslovima određenim zakonom. (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH; član 21, stav 1);
  2. Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze. (preuzeti Zakon o obligacionim odnosima RS/FBiH; član 270, stav 3);
  3. Povjerilac nema pravo zadržavanja kad dužnik zahtijeva da mu se vrati stvar koja je izašla iz njegove državine protiv njegove volje, ili kad dužnik zahtijeva da mu se vrati stvar koja je predata povjeriocu na čuvanje ili na poslugu. (preuzeti Zakon o obligacionim odnosima RS/FBiH; član 287, stav 1);
  4. Javna parkirališta moraju biti uredna i čista. O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine se Odjeljenje nadležno za čistoću, odnosno pravno lice kome je gradonačelnik povjerio poslove upravljanja parkiralištem, odnosno vlasnici parkirališta. (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH; član 162);
  5. Ne oporezuje se niti se naplaćuje bilo kakva druga naknada za pružanje javnih usluga, bez postojanja zakona kojim se propisuje takav porez ili naknada. Porezi i druge naknade za javne usluge se naplaćuju pravedno. (Statut Brčko distrikta BiH; član 13, stav 7);
  6. Korisnik komunalnih usluga plaća utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu. U slučaju spora između korisnika i davaoca komunalne usluge nadležan je osnovni sud Brčko distrikta. (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH; član 9);
  7. Svako ima pravo na mirno i neometano uživanje svoje privatne imovine. Nijednom licu imovina neće biti oduzeta, eksproprisana ili na bilo koji način umanjena bez njegove saglasnosti, osim na način predviđen zakonom i mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja opšteg dobra. (Statut Brčko distrikta BiH; član 13, stav 5).

Presuda stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, a pitanje je kako će nju reagovati iz JP Putevi Brčko, te na koji način će biti izmjenjena politika poslovanja.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime