spot_img

Stopa siromaštva u Brčkom bila veća nego u FBiH i RS

Published:

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH 2015. godine, koju je izvršila Agencija za statistiku BiH, pokazuju da je prosječno domaćinstvo u 2015. godini imalo 2,9 članova i mjesečno trošilo 1.408,04 KM, od toga 415,76 KM za hranu i pića i 992,28 KM za neprehrambene proizvode i usluge.

Publikacija objavljena na web stranici www.bhas.ba pokazuje da je u odnosu na 2011. godinu, prosječna mjesečna potrošnja u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bila je manja za 10,3%. U tom periodu je prosječna veličina domaćinstva smanjena za 0,2 člana dok je proporcija domaćinstava koja uštede dio svojih prihoda porasla za 28,4% i iznosi 18,2%.

Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i bezalkoholna pića (28,8%) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (27,4%). Ostali veliki izdaci odnosili su se na prevoz (9,3%) i ostale proizvode i usluge (6,7%).

U 2015. godini stopa relativnog siromaštva stanovništva bila je manja u odnosu na 2011. godinu (16,3% prema 17,9%). U ovom periodu stopa siromaštva bila je manja u oba entiteta, a veća u Brčko distriktu BiH.

Mjesečni prag relativnog siromaštva za jednočlano domaćinstvo u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bio je 400,67 KM što je za 15,73 KM mjesečno manje u odnosu na 2011. godinu. Ovaj proračun je izvršen na osnovu ekvivalentne potrošnje domaćinstva koja je smanjena kao i njena meridijana, pa je time i prag siromaštva smanjen u poređenju sa 2011. godinom.

Skoro 160.000 domaćinstava ili oko 490.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini su bili ispod praga relativnog siromaštva u 2015. godini.

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava služe kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja. Pored toga, rezultati Ankete se koriste i u stručne, statističke svrhe kao što su izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi, izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi i za potrebe akademske zajednice.

Anketa je provedena tokom 2015. godine na reprezentativnom uzorku od 7.702, slučajno izabranih, domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva bila su podijeljena u mjesečne uzorke.

Na osnovu podataka iz Ankete, izračunava se i širok spektar različitih pokazatelja o domaćinstvima, stanovništvu, uslovima stanovanja i rada i životnom standardu građana BiH koji će biti objavljeni u posebnoj publikaciji, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

 

 

 

(klix.ba)

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img