Preporuke za dječiju zaštitu: Uspostaviti registar pedofila u Brčko distriktu

- Reklama -

Da su zakonska rješenja dobra, ali je problem njihovo provođenje, potvrđuje i novi Indeks dječije zaštite u BiH, po kojem BiH ima prilično dobre rezultate u pogledu donošenja zakona i politika na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, ali mnogo lošije kada je u pitanju njihova primjena.

Izvještaj o drugom po redu Indeksu dječije zaštite koji je urađen u BiH pripremile su organizacije „World Vision u BiH“ i Mreža “Snažniji glas za djecu” kako bi, ističu, prikupili ažurirane podataka o aktivnostima institucija i napretku u zaštiti djece.

- Reklama -

Prvi takav indeks predstavljen je, naime, prije tri godine, a urađen je kao dio pilot projekta u devet zemalja, sa ciljem da se razvije dosljedan, regionalni i međudržavni program praćenja napretka postignutog u provođenju tekućih reformi za zaštitu djece.

Autori novog izveštaja ističu sada da je u odnosu na prvi Indeks, koji je u BiH objavljen krajem 2016. godine, zabilježen napredak u gotovo svim mjerenim oblastima, kao što su zaštita djece od diskriminacije ili od svih oblasti nasilja, te zaštita djece odvojene od roditelja.

– Drago nam je da skoro svi setovi indikatora za prava najranjivijih kategorija djece koji su obrađeni ovim istraživanjem pokazuju poboljšanja koja je BiH postigla u odnosu na prvi indeks. Ipak, u odnosu na potrebe i našu obavezu da pružimo najbolju moguću brigu i zaštitu našoj djeci, ne možemo biti zadovoljni sve dok se krše osnovna prava djece – navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Autori su dali i nekoliko preporuka kako da se poboljša dečja zaštita. Jedna od preporučenih mjera je, tako, da se i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu uspostave registri seksualnih prestupnika nad djecom, kao što je to već urađeno u Srpskoj.

Preporuka je i da vlade preuzmu odgovornost za osiguravanje ili povećanje pristupa dežurnim službama za prijavu zlostavljanja djece, koje trenutno pružaju nevladine organizacije. Između ostalog, autori smatraju i da pozitivno roditeljstvo i pozitivno disciplinovanje djece treba promovisati i podučavati u cijeloj BiH.

Autori ističu i da je veći dio pravnog i regulatornog okvira u BiH usklađen sa međunarodnim konvencijama, ali da je potrebno preduzeti konkretne korake u cilju povećanja odgovornosti relevantnih tijela za stvarno provođenje.

 

 

 

(srpskainfo.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime