spot_img
spot_img

Oluja nosila sve pred sobom: U Bijeljini proglašeno stanje elementarne nepogode

spot_img
spot_img

U Bijeljini je danas proglašeno stanje elementarne nepogode nakon olujnog nevremena koje je juče pogodilo područje ovog grada, saopšteno je iz Gradske uprave.

Odluka je donesena na prijedlog lokalnog Štaba za vanredne situacije i u njoj se navodi da treba aktivirati Gradski štab civilne zaštite radi rukovođenja akcijama zaštite i spasavanja.

Prioritetni zadaci Gradskog štaba su da izvrši procjenu situacije i nadležnim organima grada i šire predloži preduzimanje mjera, zadataka i aktivnosti u okviru njihove nadležnosti i koordinira akcijama zaštite i spasavanja.

Štab treba da ostvari punu saradnju sa svim subjektima od značaja za akcije zaštite i spasavanja i Republičkom upravom civilne zaštite, da organizuje stalno dežurstvo u Gradskom štabu i drugim subjektima u novonastalim uslovima.

Zadatak Štaba je i da radi na redovnom informisanju i obavještavanju stanovništva o preduzetim mjerama i naredi upotrebu snaga i sredstava Civilne zaštite i drugih subjekata na zadacima zaštite i spasavanja.

U odluci se navodi da su javna preduzeća, Teritorijalna vatrogasna jedinica i druga pravna lica, kao i samostalni privrednici koji obavljaju djelatnost od značaja za provođenje mjera zaštite i spasavanja, dužna da se maksimalno angažuju na izvršavanju zadataka koje naredi Gradski štab s ciljem saniranja posljedica nastalih u elementarnoj nepogodi.

Svi oni treba i da stave na raspolaganje materijalno-tehnička sredstva na zahtjev Gradskog štaba.

Mjesne zajednice su dužne da prate situaciju na svom području i sarađuju sa Gradskim štabom.

Gradska uprava otvorila je telefonske linije na koje građani mogu od 7.00 do 21.00 prijaviti štetu od olujnog nevremena.

Za prijavu štete na javnim i objektima komunalne infrastrukture, kao i na ostalim objektima koji su zbog nastale štete postali nefunkcionalni broj telefona je 055 233 174, a 055 233 429 za prijavu štete na poljoprivrednim površinama.

 

 

 

(srna)

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img