spot_img

На конкурс за два мјеста запослили четири службеника

Published:

- Advertisement -

Без сагласности Савјета министара БиХ Министарство цивилних послова БиХ примјеном института резервних листи и интерним премјештањем државних службеника запослило је шест државних службеника, а “погрешним” тумачењем закона на два расписана конкурса примали су додатна четири службеника.

Ово се у суштини наводи у ревизорском извјештају Министарства цивилних послова БиХ, чије прошлогодишње пословање је оцијењено мишљењем с резервом и то искључиво због запошљавања државних службеника.

Наиме, Законом о државној служби у институцијама БиХ запошљавање државних службеника могуће је путем јавног огласа и активирањем резервних листи. Практично сви успјешни кандидати осим онога који је постављен на одговарајуће радно мјесто стављају се на резервну листу за то мјесто, а та резервна листа за одређено радно мјесто важећа је све док постављени кандидати не прођу пробни рад у складу са законом и примјењује се, рецимо, у случајевима када се радно мјесто упразни из било ког законског разлога унутар трајања пробног рада.

“На два радна мјеста извршени су премјештаји по два пута, што значи да је постављени државни службеник који је био на пробном раду интерно премјештен и на његово мјесто је постављен први успјешни кандидат са резервне листе. Потом је и тај државни службеник интерно премјештен и постављен је другорангирани са резервне листе успјешних кандидата. Тако су за расписана два радна мјеста по јавном конкурсу примљена додатна четири државна службеника примјеном института резервних листи”, наводи се у ревизорском извјештају Министарства цивилних послова БиХ за 2017. годину и наглашава да запошљавање у одређеним случајевима није било уз досљедну примјену Закона о државној служби у институцијама БиХ.

Министарство цивилних послова БиХ које води Адил Османовић из СДА у 2017. години обезбиједило је сагласност Савјета министара БиХ за пријем четири државна службеника и једног запосленог, а осим тога, како су навели ревизори, примјеном резервних листи примљено је још шест државних службеника за које није обезбијеђена сагласност Савјета министара БиХ.

“У одређеним случајевима државни службеници интерно су премјештани само 15 дана након постављања, што је узроковало пријем додатног државног службеника са резервне листе”, навели су ревизори, наводећи да је у току прошле године у овом министарству извршено осам интерних премјештаја државних службеника, док је у току пробног рада извршено премјештање четири државна службеника.

Занимљиво је да је за све спроведене интерне премјештаје Министарство цивилних послова БиХ добијало претходну сагласност Агенције за државну службу институција БиХ која, како наводе ревизори, није тражила никаква додатна образложења зашто је неопходно то премјештање.

“Нисмо имали никакав законски основ да одбијемо сагласност за интерно премјештање. Ми смо дали своје мишљење и ревизорима и тамо навели да је Министарство одговорно за досљедну примјену закона. Добијемо уредну документацију у којој се тражи сагласност за премјештај са сагласношћу оног који се премјешта и у оквиру истог нивоа се врши премјештај и шта ми да урадимо. Једноставно немамо законску могућност да одбијемо такву сагласност”, рекао је Невен Акшамија, директор Агенције за државну службу БиХ.

Укупан број запослених у Министарству цивилних послова са 31. децембром 2017. године био је 150, колико је буџетом и одобрено. Према презентованим подацима, у извјештајном периоду Министарство је напустило 15 лица, док је 12 лица засновало радни однос на неодређено вријеме.

 

 

 

 

 

(nezavisne.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img