spot_img

Lični podaci cure na sve strane

Published:

Zaštita ličnih podataka u BiH daleko je od nivoa koji garantuje da najvažniji podaci svakog čovjeka ne mogu lako biti zloupotrijebljeni, a tome svjedoči i veliki broj upućenih žalbi zbog otkrivanja podataka.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH primila je lani 113 žalbi građana, koji su negodovali zbog javnog objavljivanja imena i prezimena, uručivanja njihovih sudskih poziva šefovima, pa čak i praćenja putem video-nadzora iz susjednog restorana. Od 113 pristiglih prigovora protiv javnih organa ih je bilo 56, a preostalih 57 ide na dušu banaka, mikrokreditnih organizacija, privrednih subjekata, predstavnika etažnih vlasnika, advokata i fizičkih lica.

Analizom je utvrđeno da je u potpunosti osnovano 30 prigovora, dva su djelimično prihvaćena, dok je 28 odbijeno. Doneseno je i 28 zaključaka kojim su okončani postupci na osnovu prigovora zbog nenadležnosti, odustajanja stranke, neurednosti podneska i otklanjanja nepravilnosti prije donošenja rješenja. U postupku je ostalo još 12 prigovora pristiglih prošle godine.

Na listi javnih institucija na koje su se žalili građani mahom su ministarstva u FBiH i niz federalnih javnih ustanova, dok je manji broj žalbi bio na rad organa javne uprave u Srpskoj.

Primjeri iz prakse su šaroliki, a u jednom od njih je federalna policija otkrila identitet osobe koja je prijavila krivično djelo subjektu na koga se prijava odnosi. Utvrđeno je da to nije bilo potrebno za ispunjavanje policijskog posla.

Osnovanim je ocijenjen i prigovor zbog objavljivanja ličnih podataka na zvaničnoj internet stranici jednog ministarstva o osobama koje su položile ispit za turističkog vodiča. Na stranici su objavljeni ime i prezime, ime oca, adresa stanovanja, kanton i poznavanje stranog jezika. U federalnom ministarstvu turizma su se pravdali da su to učinili zbog 228 kandidata, sa kojima nije bilo moguće kontaktirati telefonom.

– Ministarstvo je tokom trajanja postupka uklonilo te podatke sa veb stranice, ali to nije spriječilo da se sporni sadržaj može pronaći na internetu. Podatke su preuzeli internet pretraživači – navedeno je u izvještaju Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Zanimljiv slučaj je zabilježen u Jajcu gdje je prijavljen vlasnik restorana zbog video-nadzora. Sporna kamera je bila postavljena tako da prati zajednički ulaz u dva posebna objekta. Podnosilac se žalio da kamera snima njega i njegovu porodicu, prijatelje i poslovne klijente. Vlasniku restorana je naloženo da kamera bude postavljena tako da ne obuhvata sporno stepenište.

Jedan građanin se žalio na rad službenika u sudu zbog dostavljanja poziva u krivičnom postupku na radno mjesto u koverti naslovljenoj na njegovog rukovodioca. Zabilježeni su i prigovori zbog traženja potvrde o nekažnjavanju od kandidata u konkursnoj proceduri. Agencija za zaštitu ličnih podataka je utvrdila da nisu imali pravo da traže od građana da donesu dokaz i da je to trebalo da učine službenim putem od organa koji vodi evidenciju o tome i to samo za odabrane kandidate, pod uslovom da za to ima opravdan interes zasnovan u zakonu.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević je ocijenio da nisu zadovoljni stanjem u oblasti zaštite ličnih podataka, ali da su zadovoljni izvjesnim napretkom.

– Primjeri iz prakse pokazuju da u javnom i privatnom sektoru nisu poštovani pravni propisi. Javni organi, koje je uspostavila država i putem kojih se predstavlja, ako ne poštuju vlastite propise, građanima, blago rečeno, prenose poruke o nepostojanju vladavine prava – rekao je Kovačević i dodao da je zaštita ličnih podataka živa materija i da je teško zamisliva životna situacija bez njihove obrade.

Ministri prepreka za rad

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka su imali primjedbe i na ponašanje ministara u Savjetu ministara BiH.

– Neprihvatljivo je ponašanje Savjeta ministara BiH u vezi sa našim zahtjevima i onemogućavanje da radi na zakonit i efikasan način. Prioritetno je da kroz podršku našim prijedlozima bude potpomognuta zaštita ličnih podataka, kao jednog od osnovnih ljudskih prava – naglasio je Petar Kovačević.

 

 

 

(glassrpske.com)

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img