Ćirilicu protjerali sa putokaza u FBiH

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH pokrenuće inicijativu za formiranje radne grupe koja bi trebalo da obiđe teren, utvrdi oštećenje tabli i saobraćajnih znakova koji su napisani na ćirilici i entitetskim ministarstvima ukazati na takve pojave kako bi one bile otklonjene.

Naime, na skoro svim putnim pravcima i naseljenim mjestima u FBiH, posebno u tri kantona: Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom kantonu, table, odnosno putokazi napisani na ćirilici su uništeni, prekrečeni, pa čak i prelijepljeni, što izaziva zabrinutost i nelagodu velikog broja građana, posebno srpske nacionalnosti.

Ovo pitanje, odnosno uništavanje saobraćajnih znakova na ćirilici, nedavno je u parlamentu BiH postavio i Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, koji je istakao da je nevjerovatno da je čak u pojedinim naseljima, opštinama i gradovima lokalna vlast prelijepila ćirilične nazive i na taj način pokazala svoj odnos prema zvaničnom pismu koji je u obavezi da se koristi u BiH.

“Važno je da institucije reaguju. Ovdje se radi o svjesnom uništavanju službenog pisma, ćiriličnog, i to u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine, u dva ili tri kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Očigledno je da se to radi od strane zvaničnih lokalnih vlasti, koje namjerno ne iscrtavaju, nego prelijepe ćirilicu da uopšte ne bude vidljiva”, rekao je Borenović.

On ističe da ima slučajeva gdje se preko ćiriličnog natpisa ocrtavaju i ustaški simboli, što pokazuje odgovornost lokalnih i kantonalnih vlasti koje treba da sprovode zakonska rješenja po kojima se mora zaštititi ćirilica u FBiH, posebno u kantonima sa većinskim hrvatskim stanovništvom.

“Očekujem da Savjet ministara, preko Ministarstva transporta i komunikacija BiH, počne reagovati i preko inspekcijskih organa i nadležnih institucija zaustavi skrnavljenje ćirilice jer je to postalo više nego očigledno. To što se ništa ne čini daje podstrek vandalima, ali i pojedinim lokalnim vlastima da uništavaju ćirilične natpise”, istakao je Borenović.

Jedan od najdrastičnijih primjera uništavanja ćirilice možda je na putu od Stoca prema Neumu, gdje se ni na jednom putokazu ne može vidjeti ćirilično pismo i pored toga što taj put još nije završen i zvanično pušten u funkciju. Na ovom putnom pravcu na novim tablama ćirilica je već prekrižena, išarana ili prelijepljena.

Inače, prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, saobraćajnu signalizaciju postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima, dok je pravilnicima definisano da saobraćajna signalizacija mora biti napisana na službenim jezicima u BiH, odnosno na hrvatskom, srpskom i jeziku bošnjačkog naroda, dok sam natpis mora biti na ćiriličnom i latiničnom pismu.

“Uništavanje saobraćajnih znakova i tabli sa ćiriličnom pismom, kao i prepravljanje tabli sa ćirilicom, u nadležnosti je Vlade FBiH, kantonalnih vlada i preduzeća koji upravljaju ovim putevima. Zakoni i pravilnici ističu da je, između ostalog, zabranjeno oštećivanje saobraćajne signalizacije te bi nadležne institucije trebalo da reaguju s ciljem otklanjanja ovog problema”, rekli su u Ministarstvu transporta i komunikacija, koje će iako nije nadležno inicirati formiranje radne grupe koja bi trebalo da vrati ćirilicu na signalizaciju u FBiH.

 

 

 

(nezavisne.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime