Autoput Vukosavlje-Brčko: Na 33 km biće tri petlje, most i osam nadvožnjaka - nula49.com
spot_img
spot_img

Autoput Vukosavlje-Brčko: Na 33 km biće tri petlje, most i osam nadvožnjaka

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Cilj izgradnje autoputa Vukosavlje-Brčko sa cjelokupnom putnom infrastrukturom je poboljšanje nivo usluga za protok saobraćaja, povećanje sigurnost na putevima, smanjenje vremena putovanja i operativnih troškova vozila i smanjenje negativnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu, navodi se u nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu autoputa Vukosavlje-Brčko koja je izrađena za investitora China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

U njoj se navodi da je polazna tačka petlja Vukosavlje na Koridoru Vc, dok je krajnja tačka granica Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Autoput će se u budućnosti produžiti preko Brčkog prema Bijeljini sve do granice sa Republikom Srbijom. Projekat je izrađen u skladu sa standardima dvosmjernog autoputa sa četiri trake i računskom brzinom od 130km/h.

Ovaj autoput bi se povezao kod Vukosavlja, sa evropskim koridorom Vc (prema Doboju, Sarajevu do Ploča). U sjeverom dijelu Republike Srpske preko putne mreže bi se povezao sa evropskim koridorom X.

Dužina dionice na teritoriji opštine Vukosavlje iznosi 2,6 km zatim na teritoriji opštine Modriča 7,9 km, na teritoriji opštine Šamac 10,5 km, opštine Pelagićevo 8 km i opštine Donji Žabar 4 km.

Početak predmetne dionice trase autoputa Vukosavlje – Brčko predstavlja veza sa koridorom Vc, koja se ostvaruje preko petlje na području opštine Vukosavlje. Dionica autoputa se završava na području opštine Donji Žabar, na granici Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Glavni pravac pružanja trase je zapad – istok.

Trasa autoputa ide od zapada prema istoku. Početak trase je u opštini Vukosavlje, odnosno od veze sa koridorom Vc. Trasa prelazi rijeku Bosnu na stacionaži K3+500. Nakon prelaska rijeke, autoput prelazi magistralni put M17 i željezničku prugu Sarajevo-Šamac, i dalje ide preko šumskog zemljišta, nakon čega uglavom prolazi kroz poljoprivredni kraj i prelazi puteve nižeg reda: P462, P463 i MI.8.

Područje na kojem se planira izgradnja autoputa se uglavnom sastoji od naselja domaćinstva, sa pomoćnim objektima koji su u funkciji bavljena poljoprivredom i stočarstvom. S obzirom na veliki broj naselja u obuhvatu koridora se nalazi i veliki broj puteva različitog ranga i kategorije.

Planom parcelacije su obuhvaćene površine koje će biti pod direktnim uticajem realizacije projekta izgradnje i kasnijeg korištenja autoputa. Površina obuhvata plana na teritoriji opštine Vukosavlje iznosi 120 ha, Modriče 383 ha, Šamca 545 ha, Pelagićeva 527 ha, Donjeg Žabara 144 ha. Ukupno 1.719 ha.

Uzimajući u obzir geometrijski poprečni profil planiranog autoputa (ukupna širina sa razdjelnim pojasom iznosi 29,5 m) i ukupnu dužinu autoputa (33,5 km) dolazi se površine zemljišta koja će biti trajno izgubljena pod kolovoznim trakama i drugim asfaltnim površinama, kada se predmetni autoput izgradi, i ta površina iznosi cca: 930.000 m2, odnosno oko 930 ha, objašnjeno je u studiji.

Na cijeloj dionici predviđena su tri petlje i to Modriča, Gornja Slatina i Lončari, stanice za naplatu putarinu, odmorišta i uslužne zone i baze za održavanje puteva. Trasa autoputa ukršta se značajnim putnim i željezničkim pravcima koji su rješeni podvožnjacima, nadvožnjacima i vijaduktima. U zoni petlje Vukosavlje predviđa se izgradnja baze za održavanje puteva. Predmetna dionica autoputa Vukosavlje – Brčko, spada u tehničhu grupu A, tj. u grupu saobraćajno najzahtjevnijih puteva.

Na cjelokupnoj dionici, pored petlje Vukosavlje, kao veze sa koridorom Vc, projektovane su još tri denivelisane petlje i to:

• Petlja Modriča na 1,4 km

• Petlja Gornja Slatina na 13,7 km

• Čvorište za odmorište na 24,5 km

• Petlja Lončari na 31 km

Takođe planiran je most preko rijeke Bosne u dužini od 1.360 m, osam nadvožnjaka, dva vijadukta, most preko pruge, most preko jarka i tri mosta na kraku.

Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Vukosavlje – Brčko izradio je Rudarsko-tehnološki zavod iz Prijedora. ​Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske stavilo je ovaj dokument na javni uvid do 18. maja, a nosioc projekta je Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske.

 

 

(ekapija.com)

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img