Autoput prema Bijeljini dobija prvu dionicu, počeli radovi i na izgradnji mosta preko rijeke Save

Gradnja autoputa Beograd-Sarajevo zvanično je počela krajem avgusta otvaranjem gradilišta na dionici Sremska Rača-Kuzmin dugačkoj oko 18 kilometara čija je vrijednost radova sa sve mostom preko Save 220 miliona evra. Rok za izgradnju je dve i po godine.

Izvođač radova na ovoj dionici je turska kompanija “Tašjapi” koja je 19. decembra prošle godine potpisala sa Vladom Srbije i javnim preduzećem “Putevi Srbije” komercijalni ugovor za izradu planova detaljne regulacije, projektovanje i izgradnju dionica autoputa.

“Dionica Sremska Rača – Kuzmin je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, za svaki smjer vožnje, i srednjim razdjelnim pojasom, za brzinu do 130 kilomeztara na sat. Dionica je dio budućeg auto putnog pravca prema Bijeljini”, ističu u JP “Putevi Srbije”.

Početak saobraćajnice predviđen je, kako kažu, u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin, preko koje je ostvarena veza sa državnim putem koji ide kroz naselja Kuzmin i Bosut sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače. Pripremni radovi obuhvataju izgradnju i uređenje kampa, postrojenja, asfaltne i betonske baze, raskrčavanje terena na obali Save i pripremu dokumentacije u skladu sa ugovorom i zakonima Srbije.

“Na površini od 40.000 kvadrata izvršeno je poboljšanje i popunjavanje zemljišta materijalom za stabilizaciju. Završena je izgradnja osam spavaonica za radnike površine 550 kvadrata svaka i dvije spavaonice za inženjere površine 300 kvadarata”, navode u “Putevima Srbije”.

Najveću površinu od svih prostorija u okviru gradilišnog kampa ima menza za radnike koja se prostire na 650 kvadrata.

“Završena je i izgradnja kancelarije za izvođače radova površine 650 kvadrata. Takođe, svi objekti su opremljeni, a izbetonirano je i parkiralište površine 6.000 kvadrata. Postavljena je ograda u zoni gradilišta i spoljna rasvjeta i montirana teretna vaga”, podvlače u “Putevima Srbije” i dodaju da će gradilišni kamp imati stalno snabdijevanje električnom energijom.

Oprema na gradilištu uvezena je iz Turske i nabavljena na lokalnom tržištu kada je reč o mehanizaciji za zemljane radove i mašinama za pobijanje šipova.

“Postavljena je betonska baza kapaciteta 160 kubika po hektaru, kao i mehanička baza kapaciteta 240 tona po hektaru”, ističu u ovom preduzeću.

Kako kažu, počeli su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Save kod Sremske Rače.

“Most se sastoji od prilaznih betonskih konstrukcija na lijevoj i desnoj obali Save, dužine 530 i 450 metara i čelične konstrukcije nad rekom dužine 330 metara. Ukupna dužina mosta je 1.310 metara. Glavna mostovska konstrukcija je statičkog sistema kontinualnog nosača na tri polja, a najduži raspon je 150 metara”, podvlače u “Putevima Srbije” i dodaju kako je opšte poznato da su objekti kao tuneli i mostovi najzahtjevniji dio projekta prilikom izgradnje puteva.

Prilazne konstrukcije su od prednapregnutog betona, sistema kontinualnog nosača, a usvojena su dva tipa nosača – sandučasti presjek i montažni nosači.

“U poprečnom presjeku su dvije konstrukcije širine 14,75 m na međusobnom rastojanju 1,5 metara, tako da je ukupna širina konstrukcije 31 metar. Most je fundiran na betonskim šipovima, svako od 25 stubnih mjesta ima bateriju šipova dužine 18-20 metara i prečnika 1.200 mm ili 1.500 mm”, objašnjavaju u ovom preduzeću i dodaju da će na mostu biti postavljen zatvoren sistem odvodnjavanja, elektroenergetske i telekomunikacione instalacije.

 

 

 

 

(blic.rs)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime