Usvojen program samozapošljavanja sa akcentom na mlade aplikante

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 67. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2019. godini.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je za ovaj program izdvojeno 500 000 KM, te da je usaglašeno da treba povećati iznos sredstava, već od narednog budžeta.

„Prethodnih pet godina Vlada, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, sprovodi pomenuti program. Podaci pokazuju da su efekti dobri, te da postoji 269 preduzeća koja su opstala na tržištu i zaposlila dodatni broj ljudi, a koja su pokrenuta kroz ovaj program. To je 91% od svih odobrenih aplikanata“, istakao je Gudeljević. On je dodao da je program na sjednici Vlade korigovan te da je stavljen akcenat na mlade.

„U kriterijumima smo naveli da prednost pri izboru aplikanata imaju mladi do 30 godina. Korigovali smo još jednu odredbu te će lica mlađa od 18 godina, a koja su radno sposobna, moći učestvovati u programu. U narednim danima biće raspisan javni poziv. Oni koji nisu, proći će obuku, napraviti biznis planove, a komisija će vršiti njihovu evaluaciju i ocjenu“, objasnio je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o realizovanom Programu subveniconisanja dijela kamata na kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području distrikta Brčko kao i Program za tekuću godinu u vrijednosti od 1 800 000 KM.

„Program subvencionisanja dijela kamata sprovodi Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH. Odjeljenje je formalni predlagač. S obzirom da se sredstva isplaćuju za godinu unazad danas smo usvojili izvještaj za 2017. godinu. Vlada je u okviru rasprave potencirala pitanje subvencionisanja kupovine prve nepokretnosti za mlade ljude. Mi već imamo odluku koja se odnosi na to. Ostaje da se u budžetu predvide sredstva za te namjene i da se napravi kvalitetan program koji bi omogućio mladima da im kupovina prve nepokretnosti bude olakšana“, dodao je Gudeljević.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, po javnom pozivu. Za ove namjene iz budžeta distrikta Brčko izdvojeno je 120 000 KM.

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, rekao je da je ovo jedini javni poziv na nivou cijele Vlade koji se sprovodi po unaprijed određenim kriterijumima i oblastima koje su definisane strateškim i akcionim dokumentima.

„U prethodnom periodu je bio raspisan javni poziv za nevladine organizacije i udruženja građana da predaju svoje projekte i programe iz oblasti problematike mladih, jačanja civilnog društva i borbe protiv korupcije. Komisija je ocijenila pristigle projekte i 22 organizacije su zadovoljile predviđene kriterijume, od ukupno 36 prijavljenih“, zaključio je Blažić.

Na 67. redovnoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Brčko distrikta BiH iz Odjeljenja za javni registar za saradnju sa dijasporom te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dostavljeni Program obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime