Преко 5 милиона марака за ЈП “Путеви” Брчко

У наставку 53. редовне сједнице, Скупштина Брчко дистрикта БиХ је у сриједу 9. октобра 2019. године дала сагласност на Одлуку о расподјели нераспоређене нето добити из 2018. године ЈП „Путеви Брчко“ у износу од 5.069.976,30 КМ.

Према овој одлуци 1.600.000,00 КМ биће утрошено за израду инвестиционо-техничке документације са потребним студијама санације, реконструкције и евентуалне доградње моста Брчко–Гуња, а преостали износ за рехабилитацију и реконструкцију магистралних и регионалних путева као и за побољшање одређених позиција и техничких рјешења заобилазнице око Брчког.

Посланици су дали сагласност и на ревидирани пословни план ЈП „Путеви Брчко“ за 2019. годину. Давању сагласности на овај пословни план претходило је доношење Закључка којим је Скупштина задужила Владу Брчко дистрикта да у сарадњи са Дирекцијом за финансије изради предлог измјена Закона о порезу на добит Брчко дистрикта БиХ у дијелу који се односи на ослобађање од плаћања пореза на добит, везно за накнаде за употребу пута и накнаде за путеве и ауто-путеве који се плаћају на промет нафте и нафтних деривата.

Усвојен је Извјештај о раду и финансијском пословању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта за 2018. годину. Закључком који је донијела Скупштина у вези са овом тачком дневног реда затражено је да се утврди одговорност чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања за евентуално кршење Закључка Скупштине од 15. марта 2019. године у погледу износа висине накнаде.

У наставку 53. редовне сједнице разматрано је више извјештаја о ревизији финансијског пословања институција, органа јавне управе и јавних предузећа, Информација о стању безбједности као и Информација о раду Независног одбора за избор шеф Полиције и замјеника шефа Полиције Брчко дистрикта у првој половини ове године.

Након разматрања Информације о проблемима реализације капиталног буџета Брчко дистрикта у поступку јавних набавки Скупштина је донијела Закључак којим је задужила Владу, јавна предузећа и институције Брчко дистрикта да са Правобранилаштвом хитно изнађу рјешење како би се послови који су предмет јавних набавки и од којих зависи безбједност и функционисање Дистрикта као локалне заједнице одмах спровели.

То се, како се наводи у Закључку, посебно односи на обезбјеђење зимског чишћења града и новоизграђене обилазнице око Брчког по моделу да град под истим условима чисти извођач из претходне зимске сезоне, а да чишћење обилазнице обезбиједи извођач који је већ присутан у зонама кроз преговарачки поступак до максималног износа процијењене вриједности набавке по блокираном тендеру.

Посланици су одложили давање сагласности на повећање основног капитала ЈП “Комунално Брчко“ и разматрање Информације у вези с набавком ЦТ апарата и магнетне резонанце у сврху коришћења и спровођења дијагностичких процедура у ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“.

Након завршетка 53. редовне сједнице пред посланицима су двадесет три (23) тачке 54. и осамнаест тачака дневног реда 55. редовне сједнице које ће како је најављено посланици разматрати идуће седмице.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime