69% građana Distrikta za ulazak u EU, da li se i vi među njima?

Skoro svaki peti stanovnik BiH misli da će od članstva u EU najviše koristi imati političari.

U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji 76,6 posto ispitanika se izjasnilo da bi glasali za ulazak u EU, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije BIH. U odnosu na prošlu godinu, podrška ulasku BiH u EU porasla je za oko 20 posto.

Prema nalazima ankete, u FBiH podrška članstvu u EU je nešto veća nego u RS-u i Brčko Distriktu. U FBiH članstvo u EU podržava 86,5 posto građana, u RS-u taj procenat iznosi 58,9, a u Brčko Distriktu 69 posto, piše Oslobođenje.

– Stanovnici BiH koji su za ulazak u EU kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, njih 32,6 posto, slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala 28,3 posto i poštivanje zakona i propisa 18,8 posto. Strah od većih troškova života i poreza je najčešći razlog protivljenja ulasku u EU – ističu iz DEI BiH.

Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana 46,8 posto ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, 20,2 posto građana smatra da je neophodna reforma pravosuđa, a 11,9 posto misli da je to reforma socijalnog sistema, odnosno, pravednija socijalna zaštita.

Ukupno 25,5 posto ispitanika smatra da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH zbog osiguranja mira i stabilnosti, 24,5 posto zbog prirodnih resursa BiH, dok je 17,3 posto ispitanika kao razlog navelo širenje evropskog tržišta.

Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi navelo je 47,1 posto anketiranih, 19 posto građana je odgovorilo da će to biti političari, a 13,8 posto anketiranih misli da korist neće imati niko posebno.

Najveći procenat građana 43,4 posto smatra da politizacija procesa integrisanja otežava integraciju BiH u EU, 19,5 posto građana su kao razlog naveli nespremnost na promjene, dok je 11,2 posoto ispitanika odgovorilo da su to objektivne prepreke, odnosno, obimne reforme u svim sferama života.

 

 

 

(oslobodjenje.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime