Vlada usvojila Program samozapošljavanja u poljoprivredi

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas nastavak 52. redovne sjednice na kojoj je odobren Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH.

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, govorio je o prvom programu ovog tipa na području distrikta.

- Reklama -

„Do sada smo sličan program imali u oblasti privrede, a sada imamo cilj da zaposlimo ona lica koja se nalaze na evidenciji brčanskog Zavoda za zapošljavanje, a koja će da se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, prerađivačkom proizvodnjom u pogledu poljoprivrednih proizvoda i kupovinom investicija, odnosno izgradnjom objekata“, istakao je Gajić.

Za ovaj program predviđena su sredstva u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2018. godinu u iznosu od 500 000 KM i ona će biti, posredstvom Zavoda za zapošljavanje, raspoređena na korisnike koji ispune uslove i kriterijume programa.

„Sva lica koja su evidentirana u Zavodu za zapošljavanje sa danom podnošenja zahtjeva za učestvovanje u ovom javnom pozivu moći će da se prijave i iskažu svoj poslovni plan u pogledu proizvodnje, da imaju registrovanu djelatnost ili da otpočinju sa registrovanjem djelatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji“, dodao je Gajić.

U nastavku 52. redovne sjednice usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Implementacionog tima za projekat „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agencije za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“ u ime Brčko distrikta BiH. Na današnjoj sjednici članovi Vlade usvojili su i: Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za 2018. godinu u Kabinetu gradonačelnika; Informaciju o postupcima javnih nabavki u periodu april – jun 2018. godine; Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za septembar 2018. godine; Informaciju Odjeljenja za komunalne poslove u vezi sa plaćanjem fakture za isporuku vode auto-cisternom za MZ Brezovo Polje – Petkovača; Zaključak o davanju saglasnosti na nacrte odluka o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena članu Drugostepene komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad lica koja traže socijalnu zaštitu na području Brčko distrikta BiH, Disciplinskoj komisiji u

Policiji Brčko distrikta za odlučivanje o podnesenom zahtjevu za nabavku i nošenje oružja i municije i Komisiji za provjeru znanja o pravilnom držanju, nošenju i rukovanju oružjem za učestvovanje u radu van radnog vremena.

 

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime