Vlada usvojila Konačnu rang-listu za dodjelu stipendija

Vlada Brčko distrikta BiH započela je danas i 53. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o usvajanju Konačne rang-liste za dodjelu stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za 2018. godinu kao i Prijedlog odluke o odobravanju isplate stipendija apsolventima sa područja Brčko distrikta BiH.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da je dodijeljeno 160 stipendija koje će biti isplaćene studentima u deset mjesečnih dijelova po 200 KM.

- Reklama -

„Pravo na stipendije dobila su 24 studenta medicinskog fakulteta, 2 farmaceutskog, 20 ekonomskog, 24 tehničkog fakulteta idt. Već za narednih desetak dana očekujemo da novac bude na računima studenata, a za ove namjene iz budžeta je izdvojeno 320 000 KM“, istakao je Osmanović. On je dodao da odluka koja se odnosi na dodjelu stipendija apsolventima znači da stipendiju može da dobije student koji upisuje apsolventski staž prvi put i ima pravo na stipendiranje tokom šest mjeseci, ukoliko ne diplomira do tog perioda.

Tokom 53. redovne sjednice usvojene su i Smjernice za izradu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o specijalizaciji i subspecijalizaciji.

Doktor Sabrija Čandić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, istakao je da je ovim pravilnikom detaljno razrađen postupak izbora kandidata kojima će biti odobrena specijalizacija odnosno subspecijalizacija.

„Utvrđeni su kriterijumi koji moraju biti ispunjeni. Tu se prije svega misli na to da ljekar hirurških grana koji traži specijalizaciju ne može biti stariji od 35 godina, zatim da stomatolog ne može biti stariji od 40 godina, da treba da ima određeno radno iskustvo, zadovoljava kriterijum koji se odnosi na prosjek ocjena tokom studija i na taj način rukovodioci organizacionih jedinica, odnosno menadžeri Doma zdravlja i Bolnice, treba da odaberu odgovarajuće kadrove koje će predložili direktoru JZU, a on Odjeljenju koje će biti završni organ pri odobravanju specijalizacije“, objasnio je Čandić.

U nastavku sjednice usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na treći periodični izvještaj BiH o implementaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime