Vlada razmatrala amandmane na Nacrt zakona o radu Brčko distrikta BiH

- Reklama -

Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je danas, na 69. redovnoj sjednici, amandmane na Nacrt zakona o radu Brčko distrikta BiH.

Usvojen je zaključak da se amandmani Kluba poslanika SDA ne podržavaju te da će Odjeljenje za zdravstvo u saradnji sa JZU „Zdravstveni centar Brčko“, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, u roku od 60 dana od dana usvajanja Zakona o radu regulisati materiju koja je sadržana u amandmanima SDA. Vlada je donijela zaključak kojim se podržavaju amandmani Kluba poslanika SNSD-a te zaključak da se podrže amandmani 5, 7, 9, 16 i 17 od ukupno 29 predloženih amandmana Kluba poslanika Socijalističke partije.

- Reklama -

Nacrt zakona o radu Brčko distrikta BiH ušao je u skupštinsku proceduru, obavljena je rasprava u prvom čitanju, a u međuvremenu su Skupšina je uložola amandmane.

„Mi smo, afirmišući Ekonomsko-socijalni savjet kao mjesto tripartitnog dijaloga, sve te amandmane uputili njima na izjašnjavanje. Vlada je danas dala i svoje mišljenje u odnosu na predložene amandmane tako da su svi formalni razlozi za izglasavanje zakona na Skupštini u drugom čitanju stvoreni i nadam se da će već na prvoj narednoj sjednici Skupštine ovaj zakon biti donesen“, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.

On je dodao da zakon, u odnosu na važeća zakonska rješenja, a prema mišljenju Ekonomsko-socijalnog savjeta, donosi afirmaciju dijela prava radnika koja do sad nisu bila regulisana na ovakav način.

„Zakon je bez naročite rasprave i suprotstavljenih stavova prošao dijalog između poslodavaca i sindikata. Zakon donosi promjene na pozitivno kada su u pitanju prava radnika, pogotovo zaštita žena na radu i porodilja, a pravo na godišnji odmor radnici će imati minimum dvadeset dana“, istakao je gradonačelnik Milić.

On je naglasio da je ovo jedan od važnijih zakona u Reformskoj agendi i izrazio uvjerenje da je urađen na kvalitetan način.

„Još jedna od novina koja je predložena putem amandmana jeste da se uvodi obaveza pravnim licima koje formira Brčko distrikt BiH poput javnih preduzeća, ustanova, fondova i zavoda, da izdaju rješenje o neplaćenom odsustvu u slučaju izbora zaposlenog na mandatnu poziciju. Do sada smo u praksi imali da zaposleni koji je istovremeno i poslanik u skupštini na nekom od nivoa vlasti ima primanja po dva osnova, a ako ovaj amandman bude podržan, to neće biti slučaj“, zaključio je Milić.

Vlada je u nastavku 68. redovne sjednice primila k znanju Informaciju o izvještaju JP „Komunalno Brčko“ za utrošak grant sredstava u svrhu subvencije zatezne kamate, a u vezi sa nabavkom električne energije i usvojila Informaciju sa prijedlogom zaključka u vezi sa potrebom donošenja odluka o radnom vremenu u djelatnostima na području distrikta Brčko.

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime