Vlada potpisala sporazume sa više od 50 NVO

Pod pokroviteljstvom Evropske unije u BiH, odnosno putem projekta “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH” (CBGI), danas su u Brčkom potpisani sporazumi sa više od 50 nevladinih organizacija sa područja Brčko distrikta BiH koje žele da sarađuju sa Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana distrikta Brčko.

U ime Brčko distrikta BiH sporazum je potpisao gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, dok su ceremoniji prisustvovali i Vladimir Pandurević u ime EU delegacije i Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta.

- Reklama -

Gradonačelnik Siniša Milić istakao je važnost ovog sporazuma koji će doprinijeti unapređenju ambijenta za uključivanje nevladinog sektora u proces kreiranja i donošenja odluka, poznatije kao participativna demokratija.

“Mi smo do sada participativnu demokratiju imali samo kao pojam, a na ovaj način smo je i ugradili u naš sistem. Vlada je nedavno donijela odluku o obaveznim minimalnim konsultacijama sa civilnim sektorom u procesu donošenja odluka, a mi idemo dalje i kroz ovaj sporazum obavezujemo se da zajednički radimo na promovisanju vrijednosti demokratskog društva. Kroz sporazum je predviđeno dalje donošenje odgovarajuće regulative i strategije i mislim da je ovo novina na ovim prostorima koja će, siguran sam, dati konkretne rezultate”, istakao je gradonačelnik.

Damir Radenković, direktor Omladinskog centra “Vermont”, rekao je da su ovakav sporazum nevladine organizacije dugo čekale.

“Zahvaljujem se Delegaciji EU što je pokrenula inicijativu, kao i gradonačelniku i Vladi Brčko distrikta BiH koji su prepoznali važnost svega toga. Ovo će nam, između ostalog, omogućiti da se uključimo u određene aktivnosti koje finansira Delegacija EU i drugi donatori, za šta do sada nismo bili u mogućnosti da apliciramo”, naglasio je Radenković.

Vladimir Pandurević, predstavnik EU delegacije u BiH, rekao je da je neophodno sistemski i sistematski raditi sa civilnim sektorom, koji mora uspostaviti svoju ulogu u ukupnom društvu BiH, te preuzeti svoja prava i obaveze.

Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta, naglasio je da sporazum sadrži ciljeve, principe i ključne mehanizme, koji bi trebali da vode ka realizaciji konkretne saradnje. “Uloga EU je da pruži tehničku pomoć u ovom procesu kako bi političke odluke bile transparentne i kako bi se omogućilo uspostavljanje mehanizama saradnje”, zaključio je Žeravčić.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime